Aktualności
data dodania: czwartek, 17 września 2020 r.
Drodzy Uczestnicy, prosimy o zapoznanie się z regulaminem Rajdu. Przypominamy, że rejestracja uczestników w dniu Rajdu rozpocznie się o godzinie 9:30. Bardzo prosimy o przybycie z wydrukowanymi i wypełnionymi oświadczeniami,...
data dodania: czwartek, 17 września 2020 r.
14 września  2020 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie...
data dodania: środa, 16 września 2020 r.
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Szczurowa, powstały w ramach umowy grantowej zawartej z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, która w partnerstwie z Powiatem Gorlickim,...
data dodania: środa, 16 września 2020 r.
Serdecznie zachęcamy rolników z terenu gminy Szczurowa do wzięcia udziału w konkursie „Piłka w grze” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Rolnicy trzech gmin z województwa małopolskiego, którzy spiszą się najliczniej...
data dodania: wtorek, 15 września 2020 r.
Urząd Gminy Szczurowa uprzejmie informuje, że w dniach 28.09. - 09.10.2020 r. zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego...
data dodania: wtorek, 15 września 2020 r.
Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
data dodania: poniedziałek, 14 września 2020 r.
Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w związku z przebudową parkingu w centrum Szczurowej przystanek autobusowy Szczurowa - centrum zostanie od dnia 21.09.2020 r. czasowo przeniesiony na parking w okolicach szkoły przy ul. Szkolnej....
data dodania: poniedziałek, 14 września 2020 r.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania działki nr ew. 595 położonej w miejscowości Dąbrówka Morska:...
data dodania: czwartek, 10 września 2020 r.
W Szczurowej nie było wakacji od inwestycji. Bardzo intensywne działania inwestycyjne prowadzone są na terenie gminy Szczurowa, niektóre zadania są już w fazie końcowej,...
data dodania: czwartek, 10 września 2020 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa z dnia 10 września 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa”. Więcej informacji poniżej....
data dodania: czwartek, 10 września 2020 r.
Urząd Gminy w Szczurowej - ZOSiP informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021...
data dodania: środa, 09 września 2020 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Górce, serdecznie zaprasza mieszkańców Małopolski w tym szczególnie mieszkańców gminy Szczurowa do udziału w III Rajdzie Rowerowym „100 km Wolności” który odbędzie się 20.09.2020 roku....
data dodania: środa, 09 września 2020 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym...
data dodania: poniedziałek, 07 września 2020 r.
Działając  na podstawie  art. 13 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1, pkt. 2 i ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r....
data dodania: poniedziałek, 07 września 2020 r.
Szczurowa  07.09.2020 r. Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 65) Wójt Gminy Szczurowa odwołuje przetarg ustny ograniczony na dzierżawę...
data dodania: piątek, 04 września 2020 r.
W dniu dzisiejszym, Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal już po raz drugi przekazał zakupiony w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” sprzęt komputerowy do szkół z terenu gminy Szczurowa....
data dodania: piątek, 04 września 2020 r.
1 września wystartował nabór zadań do 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy Małopolski mają czas do połowy października, żeby złożyć zadanie i zebrać wymagane 30 podpisów poparcia....