Aktualności
data dodania: piątek, 23 października 2020 r.
Szanowni Państwo,  Pragnę poinformować, iż w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Brzeskiego oraz wykonawców udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej...
data dodania: czwartek, 22 października 2020 r.
Zapraszam do zapoznania się z projektem programu współpracy Gminy Szczurowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2021 rok....
data dodania: czwartek, 22 października 2020 r.
Stosownie do postanowień art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości, że 22 października 2020 roku na okres 21 dni...
data dodania: środa, 21 października 2020 r.
Harmonogram spotkań z mieszkańcami wymienionych poniżej miejscowości w sprawie składania wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej....
data dodania: środa, 21 października 2020 r.
Jesteśmy na półmetku zbierania informacji w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Przypominamy, że Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje wiele konkursów, których celem jest promocja spisu. Zagadki, zadania i pytania sprawdzające wiedzę skierowane są...
data dodania: poniedziałek, 19 października 2020 r.
Z uwagi na rozszerzającą się epidemię koronawirusa, stale rosnącą liczbę zachorowań na terenie powiatu brzeskiego oraz wprowadzone od dnia 10 października 2020 r. obostrzenia - objęcie całego kraju strefą żółtą i niektórych powiatów - czerwoną,...
data dodania: piątek, 16 października 2020 r.
14 października w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się inauguracja działalności LOWE Szczurowa, w czasie której podsumowano pierwszy etap realizacji projektu...
data dodania: piątek, 16 października 2020 r.
Urząd Gminy Szczurowa informuje, że nadal czynione są starania celem gazyfikacji miejscowości: Barczków, Popędzyna, Dąbrówka Morska, Górka, Rząchowa, Kopacze Wielkie, Księże Kopacze oraz Niedzieliska - Podszumin....
data dodania: piątek, 16 października 2020 r.
Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 16 października 2020 roku w sprawie odwołania pogotowia...
data dodania: czwartek, 15 października 2020 r.
Urząd Gminy Szczurowa zaprasza na organizowane szkolenie na temat „Wspólnoty gruntowe - organizacja, funkcjonowanie i zagospodarowanie”, które odbędzie się 16 października 2020 roku tj. piątek w godzinach od 11:00 do 16:00...
data dodania: czwartek, 15 października 2020 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa w Brzesku serdecznie zaprasza ubezpieczonych rolników i domowników do udziału w konkursie testowym...
data dodania: czwartek, 15 października 2020 r.
Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
data dodania: środa, 14 października 2020 r.
Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Dyrektorzy szkół, Szanowne Panie i Szanowni Panowie! W dniu Edukacji Narodowej, pragnę przekazać wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty z terenu gminy Szczurowa najserdeczniejsze gratulacje, wyrazy szacunku...
data dodania: środa, 14 października 2020 r.
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 14 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia...
data dodania: środa, 14 października 2020 r.
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O. CENOMA” w Szczurowej przedstawia mieszkańcom kolejny newsletter oraz informację...
data dodania: wtorek, 13 października 2020 r.
Szanowni Mieszkańcy gminy Szczurowa, Uprzejmie przypominamy, iż nasza gmina bierze udział w ogólnopolskim projekcie pn. „Pod biało - czerwoną”....
data dodania: wtorek, 13 października 2020 r.
1 września wystartował nabór zadań do 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy Małopolski mają czas do połowy października, żeby złożyć zadanie i zebrać wymagane 30 podpisów poparcia....