Aktualności
data dodania: poniedziałek, 02 sierpnia 2021 r.
W 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wójt Gminy Szczurowa wraz z radnymi Rady Gminy Markiem Pudełko oraz Piotrem Świątkiem złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar II Wojny Światowej. Wiązankę złożyli również przedstawiciele GCKCiS. ...
data dodania: piątek, 30 lipca 2021 r.
W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania celem jednoczesnego upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 r o godz.17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy/alarm – dźwięk modulowany w okresie trzech minut / emitowany przez syreny ...
data dodania: piątek, 30 lipca 2021 r.
Dzięki staraniom samorządu uczniowie od września będą uczyć się przy pomocy nowych pomocy dydaktycznych. Gmina Szczurowa pozyskała 75 tysięcy złotych na doposażenie pracowni w Szkole Podstawowej w Woli Przemykowskiej. ...
data dodania: piątek, 30 lipca 2021 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT....
data dodania: piątek, 30 lipca 2021 r.
  Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń ASF) u świń na terenie gminy Skrzyszów, powiat tarnowski. ...
data dodania: czwartek, 29 lipca 2021 r.
Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to można zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej. ...
data dodania: czwartek, 29 lipca 2021 r.
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zaprasza mieszkańców Gminy Szczurowa oraz okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi. ...
data dodania: środa, 28 lipca 2021 r.
Sołectwo Pojawie zaprasza na piknik rodzinny w najbliższą sobotę, 31 lipca. W programie gry i zabawy dla dzieci, mecz piłki siatkowej, występ ZPiT "Pojawianie oraz kino plenerowe - "Wakacje Jasia Fasoli". ...
data dodania: środa, 28 lipca 2021 r.
W związku z miejscowym wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - grad w dniu 26 lipca 2021 r. - rolnicy którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych podukcji rolnej mogą składać wnioski o szacowanie strat w terminie 10 dni od wystąpienia szkody. ...
data dodania: środa, 28 lipca 2021 r.
Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie.Miejscami może wystąpić grad. ...
data dodania: środa, 28 lipca 2021 r.
Do 2 sierpnia 2021 roku można korzystać z akcji “Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu - złóż wniosek przed zmianą przepisów!”, która jest odpowiedzią na apele administracji rządowej dotyczące korzystania z możliwości aplikowania o wydanie dowodu osobistego przed zmianą przepisów. ...
data dodania: wtorek, 27 lipca 2021 r.
„Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby niech załagodzi prawda, że nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich”...
data dodania: wtorek, 27 lipca 2021 r.
1. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Szczurowa dla części miejscowości: Barczków, Uście Solne oraz Strzelce Wielkie...
data dodania: poniedziałek, 26 lipca 2021 r.
Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal podpisał umowę na remont dróg dojazdowych do pól. Łącznie zostanie wyremontowanych 5 odcinków drogowych o długości blisko półtora kilometra. ...
data dodania: czwartek, 22 lipca 2021 r.
Na wniosek Inwestora Nowa fotowoltaika Szczurowa ” Sp. z. o.o ,02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 192 G 3A złożony dnia 04.12.2020r po odwołaniu stron postepowania od wydanej decyzji i przekazaniu do tutejszego Urzędu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie do ponownego rozpatrzenia zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia. ...
data dodania: poniedziałek, 19 lipca 2021 r.
Działając  na podstawie  art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1, pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)   Wójt Gminy Szczurowa – ogłasza  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej z zasobów mienia komunalnego Gminy  Szczurowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr  1547 o pow.  0,5400 ha położonej w miejscowości Uście Solne, Gmina Szczurowa, powiat  brzeski. ...
data dodania: poniedziałek, 19 lipca 2021 r.
Działając  na podstawie  art. 37 ust.1 , art. 38 ust. 1 i 2, art. 40  ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczurowa   -  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego  Gminy Szczurowa stanowiącej działkę ew. nr 2719 w miejscowości Szczurowa. ...