Aktualności
data dodania: czwartek, 02 grudnia 2021 r.
W ramach działań profilaktycznych oraz we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej zorganizowany został konkurs dla uczniów klas IV – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie. ...
data dodania: środa, 01 grudnia 2021 r.
Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się  z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ Przebudowa stacji paliw w Uściu Solnym pn. rozbiórce:  istniejącego budynku obsługi stacji paliw, części wiaty dystrybucyjnej,  istniejącej nawierzchni pod wiatą oraz budowie: nowego budynku stacji paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, nowego zadaszenia wiaty, montażu nowego zbiornika paliw o pojemności około 30 m3 wraz z instalacją technologiczną oraz zewnętrznych instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wody i deszczowej zlokalizowanej na działkach nr 1306/1, 1307/1, 1308/1, 1309/1, 1311/1, 1312/1, obręb 18 Uście Solne, gmina Szczurowa” ...
data dodania: środa, 01 grudnia 2021 r.
W ramach programu MEiN Poznaj Polskę 22 listopada br. uczniowie klas starszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich udali się na jednodniową wycieczkę autokarową do Łańcuta i Krosna. Szkoła otrzymała dofinansowanie na wyjazd w kwocie 5000 zł. ...
data dodania: wtorek, 30 listopada 2021 r.
Staraniem Tarnowskiej Organizacji Turystycznej udało się ponownie wydać mapkę z pasiekami zlokalizowanymi we wschodniej części Małopolski. Nowa, zaktualizowana mapa zawiera informacje o 30 pasiekach edukacyjnych i otwartych na turystę, położonych na trasie od Powiśla Dąbrowskiego po Ziemię Sądecką i jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.pszczeleprzestrzenie.pl/mapa, skąd można ją pobrać. ...
data dodania: poniedziałek, 29 listopada 2021 r.
Ruszył nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w terminie do 28 lutego 2022 r. ...
data dodania: poniedziałek, 29 listopada 2021 r.
Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień. ...
data dodania: poniedziałek, 29 listopada 2021 r.
W ramach rządowego programu usuwania skutków klęsk żywiołowych pozyskaliśmy 400 tysięcy złotych dofinansowania na remont dwóch dróg gminnych. ...
data dodania: poniedziałek, 29 listopada 2021 r.
Ponad 266 tysięcy złotych dla naszych szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. ...
data dodania: piątek, 26 listopada 2021 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach szczyci się osiągnięciami naszej uczennicy z klasy 7 Nikoli Hudyma. Swoją przygodę z graniem na klarnecie rozpoczęła w 2018 roku. ...
data dodania: piątek, 26 listopada 2021 r.
Tarnowska Organizacja Turystyczna przygotowała katalog dobrych praktyk opracowany w ramach operacji pn. „Dobre praktyki w zakresie enoturystyki na obszarze ENOTarnowskie”. W katalogu zawarto przykłady 30 rolników/lokalnych producentów z obszaru ENOTarnowskie działalność których może posłużyć za inspirację dla właścicieli innych drobnych gospodarstw rolnych. ...
data dodania: piątek, 26 listopada 2021 r.
5 ofert wpłynęło do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w przetargu na zaprojektowanie połączenia węzła Brzesko na autostradzie A4 z drogą wojewódzką numer 768. Nowe połączenie to m. in. długo wyczekiwana obwodnica sołtectwa Rudy-Rysie. ...
data dodania: piątek, 26 listopada 2021 r.
W dniach 18 i 19 listopada 2021 r. uczniowie klas starszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Uściu Solnym wzięli udział  w dwudniowej wycieczce edukacyjnej do Nowego Sącza i Zakopanego, zrealizowanej w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Poznaj Polskę. ...
data dodania: piątek, 26 listopada 2021 r.
W ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” uczniowie klas 4-8 Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej wzięli udział w jednodniowej wycieczce autokarowej do Krakowa. ...
data dodania: piątek, 26 listopada 2021 r.
W ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” uczniowie klas 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej wzięli udział w jednodniowej wycieczce autokarowej do Krakowa. ...
data dodania: czwartek, 25 listopada 2021 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku, z/s ul. Kard. S. Wyszyńskiego 6,32-800 Brzesko, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na likwidację urządzeń wodnych. ...
data dodania: wtorek, 23 listopada 2021 r.
Uwaga przedsiębiorcy! Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w ramach tzw. Polskiego Ładu zakłada, że od 1 stycznia 2022 roku nie będzie możliwości złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Przedsiębiorców, którzy do końca roku chcieliby wybrać Kartę podatkową jako formę opodatkowania prosimy o kontakt z odpowiednim dla nich urzędem skarbowym. ...
data dodania: wtorek, 23 listopada 2021 r.
Przy Domu Ludowym w Barczkowie powstał nowy parking o powierzchni ponad 300 m2. Inwestycja kosztowała blisko 55 tysięcy złotych i była podzielona na dwa etapy. ...