Aktualności
data dodania: piątek, 14 grudnia 2018 r.
Projekt ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia minimum 117 uczestników projektu, w tym (minimum 57 kobiet), ze 130 uczestników projektu (minimum 63 kobiet) w wieku powyżej 30 lat pozostających bez pracy....
data dodania: czwartek, 13 grudnia 2018 r.
Szkoła Podstawowa w Szczurowej, Młodzieżowy Klub Sportowy „Olimpijczy” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Start” zapraszają na Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej...
data dodania: czwartek, 13 grudnia 2018 r.
Obowiązuje: 2018-12-13 od godz. 0 do 24 Obszar: Tarnów, powiat bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia...
data dodania: czwartek, 13 grudnia 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuję o prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników...
data dodania: wtorek, 11 grudnia 2018 r.
Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Szczurowa kadencji 2018- 2023...
data dodania: wtorek, 11 grudnia 2018 r.
Na podstawie art.42 a i b, ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczurowa, podaje się do publicznej wiadomości, informację przedłożoną przez Wojskowe Koło Łowieckie „BASIOR”...
data dodania: wtorek, 11 grudnia 2018 r.
Poniżej Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy Marcina Ziombski skierowany do właścicieli i zarządców budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem...
data dodania: poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość że dnia 07 grudnia 2018 r. swoją ziemską pielgrzymkę zakończył Zbigniew Mazur- długoletni prezes Spółdzielni Produkcyjno- Handlowej, Radny Gminy Szczurowa kadencji 2002-2006,...
data dodania: czwartek, 06 grudnia 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuję o przewidywanym wystąpieniu miejscami słabych opadów marznącego deszczu...
data dodania: czwartek, 06 grudnia 2018 r.
Szukamy domów dla psów (zdjęcia poniżej), psy są zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt telefoniczny 14/ 671 43 84 w godz. od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku....
data dodania: środa, 05 grudnia 2018 r.
25 listopad to dzień, w którym swoje święto obchodzi najmilszy i najprawdziwszy przyjaciel dzieci Pluszowy Miś. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez tej maskotki jest on towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy, przyjacielem i powiernikiem największych sekretów i tajemnic....
data dodania: wtorek, 04 grudnia 2018 r.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
data dodania: wtorek, 04 grudnia 2018 r.
Pod takim tytułem odbywał się w Szkole Podstawowej w Szczurowej konkurs sportowo- militarny. Rozpoczął się w dniu 17.09.2018 r. i trwał do 09.11.2018 r. Organizatorzy- nauczyciele wychowania fizycznego zaproponowali uczestnikom...
data dodania: piątek, 30 listopada 2018 r.
Z dniem 29 listopada weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z nią Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie Krajowy Rejestr...
data dodania: czwartek, 29 listopada 2018 r.
Dzienny Dom Opieki Medycznej rozpocznie działalność 1 stycznia 2019 roku.   Ruszyła rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM)....
data dodania: środa, 28 listopada 2018 r.
Pluszowy miś od 116 lat jest jedną z ulubionych maskotek dzieci oraz wielu dorosłych. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu- Pluszowy Miś....
data dodania: środa, 28 listopada 2018 r.
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze...