Aktualności
data dodania: piątek, 27 listopada 2020 r.
Urząd Gminy Szczurowa uprzejmie informuje, że w dniach 30.11. - 04.12.2020 r. zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego...
data dodania: czwartek, 26 listopada 2020 r.
Stosownie do postanowień art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości, że 26 listopada 2020 roku na okres 21 dni...
data dodania: wtorek, 24 listopada 2020 r.
Szanowni Państwo, W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Brzeskiego oraz wykonawców udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej   zawiesza się udzielanie porad osobiście...
data dodania: poniedziałek, 23 listopada 2020 r.
Małopolski projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym z zagranicy tłumaczenie dokumentów. Jeśli: masz mniej niż 30 lat,...
data dodania: piątek, 20 listopada 2020 r.
Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 15 i § 34 ust. 3 Statutu Gminy Szczurowa...
data dodania: czwartek, 19 listopada 2020 r.
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 18 listopada zmarł śp. Władysław Chłopecki, wieloletni Kapelmistrz Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczurowej....
data dodania: wtorek, 17 listopada 2020 r.
Trwają roboty budowlane w ramach modernizacji parkingu w centrum Szczurowej. Aktualnie Wykonawca realizuje roboty związane z wykonaniem podbudowy parkingu. Docelowo utworzone zostaną 44 miejsca postojowe,...
data dodania: wtorek, 17 listopada 2020 r.
Cały czas trwają prace w budynku starej szkoły podstawowej w Strzelcach Małych. Efektem końcowym realizowanych robót będzie utworzenie nowej placówki integracyjnej składającej się ze żłobka i przedszkola....
data dodania: wtorek, 17 listopada 2020 r.
Wykonawca rozpoczął roboty budowlane przy boisku w Woli Przemykowskiej. W ramach zadania planuje się rewitalizację istniejącej nawierzchni trawiastej wraz z montażem infrastruktury towarzyszącej, tj. piłkochwytów, bramek oraz wiat dla piłkarzy....
data dodania: poniedziałek, 16 listopada 2020 r.
Rozpoczęto prace modernizacyjne w budynku szkoły filialnej w miejscowości Rudy - Rysie. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020...
data dodania: poniedziałek, 16 listopada 2020 r.
W celu modernizacji pokrycia dachowego na budynku komunalnym w centrum Szczurowej realizowane są roboty obejmujące wykonanie docieplenia stropodachu wraz z nałożeniem warstwy...
data dodania: poniedziałek, 16 listopada 2020 r.
Zakończono prace renowacyjne przy kamiennej figurce Matki Boskiej z 1860 r. znajdującej się w Szczurowej na ulicy Słonecznej. Zakres wykonanej konserwacji obejmował oczyszczenie figurki wraz z wykonaniem impregnacji,...
data dodania: poniedziałek, 16 listopada 2020 r.
Wójt Gminy Szczurowa, przedstawia sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego...
data dodania: środa, 11 listopada 2020 r.
Dzisiaj obchodzimy jedno z najważniejszych świąt - Narodowe Święto Niepodległości. Po 123 latach zaborów - niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków - nasz kraj odzyskał wolność....
data dodania: sobota, 07 listopada 2020 r.
W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażeń wirusem SARS-CoV-2 pracowników urzędu, od poniedziałku 9 listopada urząd gminy będzie zamknięty dla interesantów. W szczególnych przypadkach (np. zgonu) załatwienie sprawy będzie możliwe...
data dodania: czwartek, 05 listopada 2020 r.
Gminny Ośrodek Pomocy w Szczurowej zachęca do współpracy w ramach wolontariatu przy realizacji Programu "Wspieraj Seniora". Program polega na dostarczeniu artykułów spożywczych,...
data dodania: czwartek, 05 listopada 2020 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  informuje, że osoby zainteresowane dofinansowaniem z Programu ,,Czyste Powietrze’’ mogą składać wniosek o wydanie zaświadczenia...