Aktualności
data dodania: poniedziałek, 14 października 2019 r.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty szkół z terenu gminy Szczurowa najserdeczniejsze życzenia zadowolenia z pracy, odpowiedzialności za edukację oraz świadomości,...
data dodania: piątek, 11 października 2019 r.
W wyniku starań Samorządu Gminy Szczurowa, orkiestra dęta z Uścia Solnego, otrzymała dotację w wysokości 7 500,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019- NA START!”....
data dodania: piątek, 11 października 2019 r.
Urząd Gminy Szczurowa informuje, że ostateczny termin podpisywania umów użyczenia z osobami chętnymi do udziału...
data dodania: piątek, 11 października 2019 r.
Już od wielu lat wrzesień kojarzy się uczniom PSP w Strzelcach Wielkich nie tylko z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, ale również z udziałem w niezwykle ważnej akcji...
data dodania: czwartek, 10 października 2019 r.
Dzięki pozyskanej przez Gminę Szczurowa dotacji z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” w dniu 09.10.2019 r. Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal podpisał umowę...
data dodania: czwartek, 10 października 2019 r.
Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.10.2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy...
data dodania: czwartek, 10 października 2019 r.
Dnia 09.10.2019 r. na hali sportowej w Szczurowej odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju i halowej piłce nożnej- kategorii Dziewcząt i Chłopców...
data dodania: środa, 09 października 2019 r.
W związku z realizowanym przez Gminę Szczurowa projektem pn.: „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego,...
data dodania: środa, 09 października 2019 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej, ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające kwalifikacje- asystent osoby niepełnosprawnej- do kontaktu w sprawie podjęcia zatrudnienia w ramach programu "Asystent osoby niepełnosprawnej"-...
data dodania: środa, 09 października 2019 r.
Własny, zupełnie darmowy prąd bez opłaty przesyłowej? Przez większą część roku jego pozyskanie jest możliwe, jeśli zamontujemy na dachu panele fotowoltaiczne. Od 30 sierpnia bieżącego roku można uzyskać nawet 5 tysięcy zł....
data dodania: środa, 09 października 2019 r.
Zawody, w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2019/2020, tradycyjnie zaczęły się od sztafetowych biegów przełajowych, które odbyły się na boisku sportowym w Niedzieliskach. Do zawodów gminnych przystąpiło dziesięć drużyn...
data dodania: wtorek, 08 października 2019 r.
3 października 2019 r. Wójt Gminy- Zbigniew Moskal podpisał umowę na remont pomieszczeń dla potrzeb uruchomienia świetlicy w ramach Programu Senior+....
data dodania: wtorek, 08 października 2019 r.
Projekt „e-Xtra Kompetentni bez barier w Gminie Szczurowa”. Szkolenia komputerowe dla mieszkańców. Gmina Szczurowa we wrześniu 2018 roku otrzymała dofinansowanie...
data dodania: wtorek, 08 października 2019 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW...
data dodania: wtorek, 08 października 2019 r.
Zgodnie z art. 85 ust. 3, w związku z art. 3 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...
data dodania: poniedziałek, 07 października 2019 r.
Facebook przeszkoli przedsiębiorców w Tarnowie! Już 15.10 w siedzibie Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbędzie się bezpłatne szkolenie dla właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorców z zakresu podnoszenia kompetencji...
data dodania: poniedziałek, 07 października 2019 r.
W tym roku po raz pierwszy szkoła w Strzelcach Wielkich wzięła udział w akcji edukacyjnej: Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę...