Aktualności
data dodania: piątek, 21 września 2018 r.
W oczekiwaniu na obiecywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska preferencyjne pożyczki lub częściowe dofinansowanie, Gminie Szczurowa (dzięki dobrze układającej się współpracy z RE Dąbrowa Tarnowska)...
data dodania: piątek, 21 września 2018 r.
Urząd Gminy Szczurowa, Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu oraz Sołtys wsi Rudy- Rysie serdecznie zapraszają na Gminny Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn...
data dodania: piątek, 21 września 2018 r.
Sesja Rady Gminy Szczurowa- 25 września 2018 r. Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej...
data dodania: piątek, 21 września 2018 r.
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniach od 24-28 września 2018 r. na terenie gminy Szczurowa zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych,...
data dodania: piątek, 21 września 2018 r.
Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2018 POPŻ od sierpnia 2018 r. powinny zapisywać się na nowe listy u pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej, ul. Rynek 3 wypełniając nowe oświadczenie....
data dodania: czwartek, 20 września 2018 r.
15 września 2018 roku w Czarnym Dunajcu odbyły się VI zawody sportowo- pożarnicze województwa małopolskiego.     Naszą gminę i powiat reprezentowała drużyna kobiet z OSP Górka w składzie: Justyna Siudut, Magdalena Wojnicka, Ewelina Skalska, Małgorzata Majka- Stypka, Sylwia Skalska, Magda Kozik, Sylwia Moskal...
data dodania: czwartek, 20 września 2018 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program)...
data dodania: środa, 19 września 2018 r.
Stosownie do art. 35 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości, że 19 września  2018 roku na tablicy ogłoszeń...
data dodania: wtorek, 18 września 2018 r.
Gmina Szczurowa otrzymała grant w wysokości niemalże 120 000 zł w ramach projektu „e-Xtra Kompetentni- Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego...
data dodania: wtorek, 18 września 2018 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że stosowanie do § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie...
data dodania: poniedziałek, 17 września 2018 r.
Druga sobota września w powiecie brzeskim minęła pod hasłem „Sportowy Powiat Brzeski”. W każdej gminie odbywały się gry i zabawy sportowe oraz emocjonujące zawody i turnieje. Również na obiekcie sportowym „Orlik” w Szczurowej...
data dodania: poniedziałek, 17 września 2018 r.
Sołtys wsi Strzelce Wielkie w imieniu organizatorów Pikniku Rodzinnego składa serdeczne podziękowanie za otrzymaną pomoc finansową na ten cel Państwu: Sabina Krupa, Zenon Czesak, Wiesław Wąs. Pięknie dziękujemy za duże wsparcie....
data dodania: piątek, 14 września 2018 r.
  Projekt nr RPMP.10.01.03-12-0278/16 pt. „Kompetencje przyszłości- rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa”   Okres realizacji: 01.06.2017- 31.12.2018 r....
data dodania: czwartek, 13 września 2018 r.
Wyniki X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin- Małopolska 2018 „Sport Łączy Pokolenia” pod patronatem honorowym Jacka Krupy...
data dodania: czwartek, 13 września 2018 r.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ oraz § 5 ust. 2 w związku z § 17 ust. 1 Statutu Sołectwa Uście Solne...
data dodania: czwartek, 13 września 2018 r.
Dnia 25.06.2018 roku Gmina Szczurowa złożyła wniosek „e-Xra Kompetentni bez barier w Gminie Szczurowa” w konkursie grantowym FRDL...
data dodania: czwartek, 13 września 2018 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego...