Aktualności
data dodania: piątek, 28 stycznia 2022 r.
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni. Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędności od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h. Wiatr zachodni i południowo-zachodni. Prognozuje się opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 cm....
data dodania: piątek, 28 stycznia 2022 r.
Zbigniew Moskal – Wójt Gminy Szczurowa wraz z Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej serdecznie zapraszają na Koncert Karnawałowy Krakowskiej Orkiestry Salonowej  w stylu wiedeńskim. 29 stycznia 2022r. /sobota/godz.18:00, Sala widowiskowa GCKCziS w Szczurowej. Wstęp wolny!...
data dodania: środa, 26 stycznia 2022 r.
Informacja Starosty Brzeskiego o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa Powiat Brzeski, Województwo Małopolskie, obejmującej m.in. obręby ewidencyjne: Niedzieliska, Rajsko oraz Rylowa....
data dodania: wtorek, 25 stycznia 2022 r.
Przeprowadzamy badanie pod nazwą Diagnoza uzależnień behawioralnych. Celem badania jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim uzależnień behawioralnych (uzależnień od czynności)...
data dodania: wtorek, 25 stycznia 2022 r.
W czwartek 13 stycznia 2022r. o godz.11.00 w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Strzelcach Wielkich odbyła się uroczystość z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka....
data dodania: poniedziałek, 24 stycznia 2022 r.
Mając na uwadze art. 3 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych...
data dodania: czwartek, 20 stycznia 2022 r.
Stosownie  do postanowień art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  WÓJT  GMINY  SZCZUROWA...
data dodania: czwartek, 20 stycznia 2022 r.
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, które zostaną przeprowadzone przez pracowników biura LGD w każdej gminie członkowskiej. W Gminie Szczurowa spotkanie odbędzie się 26 stycznia. ...
data dodania: środa, 19 stycznia 2022 r.
Uprzejmie informujemy, że po długich i burzliwych obradach komisja konkursowa wybrała zwycięzców konkursu na świąteczną EKO- kartkę. ...
data dodania: wtorek, 18 stycznia 2022 r.
Związek Międzygminny NIDA 2000 w Starym Korczynie, informuje, iż w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci tranzytowej w dniu 19.01.2021 (środa) na terenie gminy Szczurowa w godzianch od 9:00 do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody. ...
data dodania: wtorek, 18 stycznia 2022 r.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wrzępia.Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:...
data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2022 r.
Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędności od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h. Wiatr zachodni, po południu skręcający na północno-zachodni. Najsilniejsze porywy wystąpią przed południem. ...
data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2022 r.
W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców na temat spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie altany znajdującej się za Urzędem Pocztowym w Zaborowie oraz sklepu „sklep nr. 3 SPH” znajdującego się w jego bezpośrednim sąsiedztwie,  Posterunek Policji w Szczurowej informuje, że rejon ten zostanie objęty szczególnym nadzorem, celem zminimalizowania zjawisk niepożądanych....
data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2022 r.
Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal serdecznie zaprasza na spektakl “Jasełka z humorem” przygotowany przez “Teatr Młody Duchem” działający w ramach projektu LOWE. Spektakl odbędzie się 18 stycznia 2022 r., o godz.16:00 w sali widowiskowej GCKCziS w Szczurowej....
data dodania: czwartek, 13 stycznia 2022 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2022 r. skierowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r....
data dodania: wtorek, 11 stycznia 2022 r.
Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia....
data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2022 r.
Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Szczurowa w sezonie Zimowym 2021/2022....