Przebudowa Domów Ludowych pełniących funkcje kulturalne w miejscowościach Niedzieliska i Zaborów

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn.: „Przebudowa Domów Ludowych pełniących funkcje kulturalne w miejscowościach Niedzieliska i Zaborów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem operacji w ramach PROW 2014-2020 jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę Domów Ludowych pełniących funkcje kulturalne w miejscowościach Niedzieliska i Zaborów.

Zakres inwestycji obejmuje: 
wykonanie kompleksowych prac remontowo- budowlanych w budynkach domów ludowych w Niedzieliskach i Zaborowie oraz wymianę części wyposażenia kuchennego w budynkach będących przedmiotem projektu. 
Koszt całkowity projektu wynosi 1 110 723,59 zł. Dotacja, która pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 691 157 zł. Pozostała część, tj. 419 566,59 zł będzie pochodzić z budżetu Gminy Szczurowa. 
 
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: sierpień 2020 r.