Fundusz Dróg Samorządowych

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w roku bieżącym zrealizowano modernizację dróg gminnych Uście Solne - Błonie oraz Wrzępia - Błonie.

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu: „Remont drogi gminnej nr 250534K Uście Solne - Błonie w km 0+000,00 do 0+710,00 w miejscowości Uście Solne, Gmina Szczurowa”.

Całkowity koszt zadania wynosi - 155 641,13 zł.

Dofinansowanie zadania wyniosło - 68 667,00 zł.

Cel projektu:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego,
- podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi,
- poprawa warunków funkcjonowania gospodarstw w obrębie remontowanej drogi,
- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Planowane efekty:
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- odmulenie istniejących rowów oraz przepustów,
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym.


Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu: „Remont drogi gminnej nr 251042K Wrzępia - Błonie w km 0+000,00 do 0+307,00 w miejscowości Wrzępia, Gmina Szczurowa”.

Całkowity koszt zadania wynosi - 80 898,76 zł.

Dofinansowanie zadania wyniosło - 33 900,00 zł.

Cel projektu:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego,
- podwyższenia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników  drogi,
- poprawa warunków funkcjonowania gospodarstw w obrębie remontowanej drogi,
- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- odmulenie istniejących rowów oraz przepustów,
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym.