Maluch plus

W ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+ 2021” - Moduł 2 Gmina Szczurowa uzyskała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 14.960,00 zł. 

Zadanie realizowane przez beneficjenta dotacji polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „MALUCH+” w Gminnym Żłobku w Strzelcach Małych, Strzelce Małe 90, 32-822 Strzelce Wielkie

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa.