Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

3,2 mln zł na centrum opiekuńczo-mieszkalne. Promesa odebrana

12 grudnia Zbigniew Moskal, Wójt Gminy Szczurowa, odebrał z rąk Minister Marlena Maląg i Poseł Urszula Rusecka promesę na utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w gminie Szczurowa w miejscowości Górka. Centrum, na które pozyskaliśmy dofinansowanie to duże wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Środki zostały pozyskane w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - „Centra opiekuńczo‐mieszkalne"

Zadaniem placówki będzie pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Placówka będzie realizować również opiekę wytchnieniową,  co odciąży opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa umożliwiającego załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej posłużą okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Gmina Szczurowa pozyskała na to bardzo potrzebne przedsięwzięcie ponad 3,2 mln. zł. i  jest jedną z dwóch gmin na terenie Małopolski, które otrzymały dofinansowanie.