Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Szczurowa

 

 

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Szczurowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem operacji w ramach PROW 2014-2020 jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczurowa.

Zakres inwestycji obejmuje:

budowę 44 przydomowych oczyszczalni ścieków na prywatnych działkach mieszkańców gminy wraz z zakupem zestawu asenizacyjnego w postaci ciągnika i przyczepy-beczki, służących do obsługi wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Koszt całkowity projektu wynosi 1 406 524,92 zł. Dotacja, która pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 698 646,00 zł. Pozostała część, tj. 707 878,92 zł pokryta zostanie ze środków władnych Gminy Szczurowa.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: maj 2022 r.