Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Dostępna przestrzeń publiczna

Logo - Dostępna przestrzeń Logo - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dostosowanie – Gmina Szczurowa

Umowa nr PPC/000010/06/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.

Moduł Programu:

Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe

Termin realizacji projektu: 11 grudnia 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Dofinansowanie z PFRON: 367 942,71 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania: utworzenie ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw poprzez wykonanie nawierzchni bezpiecznej i montaż urządzeń integracyjnych typu: plac zabaw integracyjny (wieża z daszkiem, zjeżdżalnia, trap wejściowy, piaskownica, dwie podjazdowe platformy, balkonik, sklepik z daszkiem, tablica do rysowania kredą i panele edukacyjne (OX, Zegar, Auto, Kolorowe suwaki, Hipnoza, Trybiki)), głuchy telefon, huśtawka integracyjna, huśtawka wagowa, trampolina. Ponadto na placu zostaną zamontowane:  tablica tyflograficzna, ławki parkowe, kosze na śmieci, leżaki miejskie parkowe oraz tablica z regulaminem.