Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Druhowie z Gminy Szczurowa bezkonkurencyjni w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych!

Druhowie z Gminy Szczurowa okazali się nie do pokonania w konkurencjach niedzielnych Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzeskiego. W rozegranych 24 września w Borzęcinie zawodach w kategorii drużyn męskich triumfowali druhowie z Górki i Dołęgi, natomiast wśród Pań okazały puchar wywalczyły reprezentantki OSP Górka.

Druhów z terenu Gminy Szczurowa wspierał Wójt Zbigniew Moskal. - Gratuluję zwycięzcom! Każde takie zawody to podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności, a to ma bezpośrednie przełożenie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Zważywszy na wyniki zawodów, możemy śmiało stwierdzić, że mieszkańcy Gminy Szczurowa śmiało mogą czuć się  bezpiecznie - zaznacza Wójt Zbigniew Moskal.

  

W zawodach łacznie udział wzięło 17 drużyn pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu brzeskiego. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w kategorii seniorów - 11 zespołów męskich i 6 zespołów żeńskich.

Zawody zostały przeprowadzone w dwóch punktowanych konkurencjach tj: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m i ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja końcowa zawodów w poszczególnych kategoriach wg kolejności miejsc;

Seniorzy grupa „C” kobiety;

1. OSP Górka - gm. Szczurowa.

2. OSP Perła - gm. Dębno.

3. OSP Szczepanów – gm. Brzesko.

Seniorzy grupa „A” mężczyźni;

1. OSP Górka - gm. Szczurowa.

2. OSP Dołęga – gm. Szczurowa.

3. OSP Wojakowa – gm. Iwkowa.

Zawody zostały przeprowadzone w duchu sportowej rywalizacji z zachowaniem zasad fair play.