Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Dzieci i młodzież szkolna ze szkół i przedszkoli gminy Szczurowa przekazały upominki dla swoich Ukraińskich rówieśników

Niemal 200 prezentów dla Ukraińskich dzieci przygotowali uczniowie, ich rodzice i nauczyciele ze szkół na terenie naszej gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy Szczurowa. Prezenty trafiły do Iwano-Frankiwska, a okazją do przygotowania prezentów dla Ukraińskich dzieci były Prawosławne Święta Bożego Narodzenia obchodzone 6 stycznia. 

Znając trudną sytuację na Ukrainie, Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal wyszedł z inicjatywą przygotowania świątecznych upominków dla naszych  przyjaciół z Obwodu Iwano-Frankiwskiego. Uczniowie szczurowskich szkół i przedszkoli oraz rodzice dzieci ze żłobka bardzo chętnie odpowiedzieli na apel licznie przygotowując prezenty, które na pewno umiliły ten świąteczny czas najmłodszym mieszkańcom Obwodu Iwano-Frankiwskiego.

Dziękuje wszystkim, którzy odpowiedzieli na mój apel i włączyli się w tę akcję - dziękuję dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkół i przedszkoli, którzy wsparli swoich podopiecznych w tej inicjatywie. Szczególne podziękowania składam Panu Sławomirowi Skowronowi za pomoc i bezpośredni transport prezentów na Ukrainę - podkreśla Wójt Zbigniew Moskal.