Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja Starosty Brzeskiego

Informacja Starosty Brzeskiego o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Informacja Starosty Brzeskiego o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa Powiat Brzeski, Województwo Małopolskie, obejmującej m.in. obręby ewidencyjne: Niedzieliska, Rajsko oraz Rylowa.