Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Kolejne drogi dojazdowe do pól wyremontowane

W ostatnim czasie zakończyły się remontu dróg dojazdowych do pól w Dołędze i Woli Przemykowskiej.

W ostatnim czasie zakończyły się remontu dróg dojazdowych do pól w Dołędze i Woli Przemykowskiej. Oba zadania kosztowały prawie 165 tysięcy złotych, z czego 97 tysięcy zł. to środki pozyskane przez gminę z budżetu Województwa Małopolskiego.

 

W Dołędze wyremontowano drogę “ Dołęga – dwór w kierunku Iglopolu”. Inwestycję odebrał wójt Zbigniew Moskal wraz z radnym Gminy Szczurowa Stanisławem Burzawą oraz sołtysem Stanisławem Gajdą. Na odcinku 235 metrów położono nowy asfalt oraz utwardzono pobocza.

W Woli Przemykowskiej - Zamłynie wyremontowano drogę o długości 360 metrów. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, utwardzono pobocza kruszywem łamanym, odmulone zostały rowe oraz oczyszczono przepusty rurowe.

29.09 - czwartek

Koncert upamiętniający życie i twórczość Józefa Wybickiego