Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Konsultacje E.O. CENOMA - wypełnij ankietę

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA prowadzi obecnie prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027.

W związku z tym, chcielibyśmy się dowiedzieć jak mieszkańcy oceniają obecną kondycję gmin wchodzących w skład grupy działania oraz jakiego typu przedsięwzięcia należy realizować w przyszłości, by przyczyniły się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Ankieta jest skierowana do mieszkańców gmin: Drwinia, Kazimierza Wielka, Nowe Brzesko, Rzezawa, Koszyce, Szczurowa.

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 minut. Odpowiedzi są w pełni anonimowe i posłużą jedynie do zbiorczych analiz.

LINK DO ANKIETY: http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php/577222?lang=pl

____

Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA