Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Krzyż Grunwaldzki w Zaborowie jak nowy

8 listopada 2023 roku, po kilkutygodniowej renowacji,został odsłonięty  krzyż, zwany przez miejscową ludność ,,Krzyżem Grunwaldzkim". Znajduje się on na skraju lasu, przy drodze powiatowej Zaborów-Jadowniki Mokre.

Krzyż powstał w roku 1910 dla upamiętnienia 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. W okresie zaborów i okresie międzywojennym był miejscem patriotycznych manifestacji, gromadząc z okazji świąt państwowych (3-maja,     a później Odzyskania Niepodległości, czyli 11 listopada) nawet kilkutysięczne tłumy. Pomysłodawcą stworzenia takiego miejsca w Zaborowie był pierwszy kierownik tutejszej szkoły, powstaniec styczniowy z roku 1863, Józef Prelich. Postać, która w historii Zaborowa i okolic zapisała się złotymi zgłoskami i o której nie wolno nam zapomnieć. Krzyż upamiętniał zwycięstwo połączonych wojsk polsko-litewskich pod dowództwem króla Władysława Jagiełły, patrona naszej szkoły, nad wojskami Zakonu Krzyżackiego.

W roku 1910, gdy Polski jeszcze nie było na mapach Europy i tkwiła w kajdanach niewoli, w sposób bardzo uroczysty obchodzono tęrocznicę. W Krakowie, z fundacji Ignacego Jana Paderewskiego, odsłonięto Pomnik Grunwaldzki, w Niepołomicach usypano kopiec, w Szczurowej postawiono obok kościoła parafialnego figurę królowej, obecnie świętej Jadwigi, żony Władysława Jagiełły, a w Zaborowie usypano na tzw. ,,Kawcach" niewielki kopczyk i postawiono pamiątkowy krzyż. Mieszkańcy Zaborowa, przez całe dziesięciolecia opiekowali się tym miejscem. Na 600. Rocznicę, w 2010 roku, teren wokół krzyża uporządkowali i odnowili panowie Władysław Wojnicki i Ryszard Cierniak. Czas jednak poczynił dalsze zniszczenia i nasza pamiątka historyczna, a także religijna,wymagała pilnego remontu. Dzięki inicjatywie sołtysa wsi Zaborów, Franciszka Babło, dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie, Mieczysława Chabury i radnej Powiatu Brzeskiego, pani Edyty Cieśli, udało się przeprowadzić generalny remont krzyża, wymienić płotek wokół niego i odnowić pamiątkową tablicę.

Tą drogą składamy w imieniu mieszkańców Zaborowa, serdeczne podziękowania panu Staroście Brzeskiemu, Andrzejowi Potępie oraz panu sekretarzowi starostwa powiatowego, kierownikowi WAB i RP, Krzysztofowi Klimkowi, za podjętą inicjatywę remontu tego zabytku. Opiekę nad tym historycznym miejscem sprawować będą uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie.                                     

                                                                                       Mieczysław Chabura