Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obowiązek deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Urząd Gminy Szczurowa przypomina, iż zgodnie ustawą z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw do dnia 30 czerwca 2022r.

Informujemy, że osoby które otrzymały dotację na wymianę kotła również są zobowiązane do złożenia deklaracji.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz tutaj.

DO POBRANIA:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw  - FORMULARZ A

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw  - FORMULARZ B