Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie dotyczące terminu polowań zbiorowych

Nasz znak:UG.II.6151.1.2023                          Szczurowa, dnia 02.01.2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.  42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U.2022.1173)

Wójt Gminy Szczurowa
podaje do publicznej wiadomości,

Informację przedłożoną przez Koło Łowieckie ,,Sokół” w Bochni dotyczącą terminu polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 w obwodzie łowieckim:

  • Nr 137, obejmujący część miejscowości: Uście Solne, które planowane są w następujących terminach tj.: 15.01.2023r.

Załącznik polowań na sezon 2022/2023 – zawierający pełne dane dotyczące polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Sokół” w Bochni.

Obwieszczenie - PDF