Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości, Informację przedłożoną przez Wojskowe Koło Łowieckie ,,Basior” dotyczącą terminu polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 w obwodzie łowieckim.

Nasz znak:UG.II.6151.5.2022                                                    Szczurowa, dnia 07.11.2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.  42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U.2022.1173)

Wójt Gminy Szczurowa

podaje do publicznej wiadomości,

 

Informację przedłożoną przez Wojskowe Koło Łowieckie ,,Basior” dotyczącą terminu polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 w obwodzie łowieckim:

  • Nr 141 obejmujący część miejscowości: Rudy - Rysie, które planowane są w następujących terminach tj.: 12.11.2022 r., 20.11.2022 r., 26.11.2022., 04.12.2022 r., 10.12.2022 r., 17.12.2022 r., 06.01.2023 r. oraz 12.01.2023 r.

Załącznik polowań na sezon 2022/2023 – zawierający pełne dane dotyczące polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego ,,Basior”.