Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie dot. dzierżawy na cele nie rolnicze

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 344) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę (pod działalność) w 2023 roku w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych Dzierżawców

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. budynku oddana w użyczenie w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu najmu

Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji 

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem

1.

Część działki nr

ew.981/2

obręb Szczurowa

TR1B/00055453/9

Część działki o łącznej powierzchni 140m2

 

Nieruchomość gruntowa

Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

Zagospodarowanie:

funkcjonowanie sklepu z karmą dla zwierząt

Zgodnie z zapisami w umowie

Czynsz roczny w wysokości 369,03 zł netto

Podatek Vat zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług

Termin wskazany na fakturze/ waloryzacja zgodnie z zapisami umowy

Oddanie w dzierżawę

na okres 3 lat

 

koniec umowy bieżącej 31 marca 2023 r.

 

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 23, I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa, 15.03.2023 r.

Załącznik