Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

Stosownie do postanowień art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) WÓJT GMINY SZCZUROWA

Stosownie  do postanowień art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  WÓJT  GMINY  SZCZUROWA

podaje do publicznej wiadomości, że 20 stycznia 2022 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2 oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczurowa zostanie umieszczony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania  w dzierżawę celem rolniczego wykorzystania na okres  do 3 lat.


Do pobrania - zamiar dzierżawy Niedzieliska