Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

 

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do   art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn. zm.)  

 WÓJT  GMINY  SZCZUROWA

  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego użytkowania na rzecz dotychczasowych Dzierżawców 

 

              I

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 1208  położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00031949/9

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,2500

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- rola kl. IIIb,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez     Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

II

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 1585  położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00028430/4

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,2800

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- rola kl. IIIa,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

III

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 1596 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00051312/1

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,6200

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- rola kl. IVa i rola kl. IVb,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

IV

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 1586/2 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00012294/3

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,7800

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- rola kl. IIIa, W, R dr kl. IIIa,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

V

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 23 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00053763/1

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,5200

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- łąka kl. III,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

VI

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 618 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00028430/4

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,2400

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- rola kl. IIIa, rola kl. IIIb, rola kl. IVa, łąka kl V

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

VII

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 1132 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00028430/4

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,1500

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- rola kl. IIIb, rola kl. IVa,  łąka kl. V

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

VIII

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 2199 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00029362/3

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,1700

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- rola kl. IIIb, rola kl. IVb, R/W kl.IVa

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

IX

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 1953/2 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00078495/2

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha : 2,5800

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- rola kl. V, łąka kl. V, Ł/W kl.V

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

X

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 2047 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00090503/2

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,2800

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- łąka kl. IV,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XI

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 29 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00060067/8

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,4700

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- rola kl. IVa,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XII

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 1763 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00009559/5

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,4900

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- łąka kl. IV

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XIII

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 971 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00009559/5

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,4400

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- rola kl. IIIb, rola kl. IVa,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XIV

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 612 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/0000955/5

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,1900

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- rola kl. IIIb, rola kl. IVa,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XV

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 397 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00009559/5

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,5700

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- łąka kl. IV, R/W kl.IVb

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XVI

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 862 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00009559/5

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,3700

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- rola kl. IIIb, rola kl. IVa, Ba,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XVII

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 903 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00009559/5

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,1700

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- rola kl. IVa,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XVIII

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 66 położona w m. Strzelce Wielkie, KW TR1B/00004916/1

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,5100

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- ŁIII,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XIX

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 1449 położona w m. Strzelce Wielkie, KW 69 333

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,4900

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- ŁIII,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XX

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 540 położona w m. Strzelce Wielkie, TR1B/00037992/7

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,6800

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- RIVa,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XXI

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 31 położona w m. Strzelce Wielkie, TR1B/00006067/8

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,4800

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- ŁIII,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XXII

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 2277/1 położona w m. Strzelce Wielkie, KW 28 430

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,4200

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- RV,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XXIII

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 975 położona w m. Strzelce Wielkie, KW 28 430

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,2300

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- RIIIb, RIVa

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XXIV

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 1222 położona w m. Strzelce Wielkie, KW 871 583

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,2800

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- S-RIIIa, Br-RIIIa

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XXV

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 760 położona w m. Strzelce Wielkie, TR1B/00053763/1

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,3600

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- RIIIb, RIVa

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Znajduje się w terenie określonym jako R4RZ – tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk)

 

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

XXVI

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 665 położona w m. Strzelce Wielkie, (DEC.G.III.323/91)

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,4000

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- RIIIb, RIVa

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w celu rolniczego wykorzystania

 

 

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 22,  I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach  pracy urzędu.

 

Szczurowa, 07.11.2022 r.