Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników Stowarzyszenia EkoMonterzy!

Szanowni Mieszkańcy, dostajemy od Państwa niepokojące informacje, iż po terenie gminy Szczurowa chodzą osoby, które przekazują informacje odnośnie programów i dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych, termomodernizacji budynków lub montażu odnawialnych źródeł energii. Zdarza się, że osoby te powołują się na zawarte z tutejszym Urzędem porozumienia.

Informujemy, że Gmina Szczurowa wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska nawiązała współpracę jedynie ze Stowarzyszeniem EkoMonterzy. Mieszkańcy mogą sprawdzić tożsamość pracownika Stowarzyszenia, kontaktując się z pracownikami urzędu.

Prosimy o czujność przy przekazywaniu danych osobowych oraz podpisywaniu jakichkolwiek dokumentów.

Jednocześnie nadmieniamy, że w Urzędzie Gminy funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, gdzie można zaczerpnąć informacji w wyżej wymienionych sprawach. W sprawach dofinansowań zachęcamy do kontaktu osobistego lub pod nr tel. 14 632 09 16.