Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza!

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH

 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3 ) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Data wystąpienia: 29.04.2022 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 29.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Przyczyny: Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym i wzmożony ruch samochodów.

Wrażliwe grupy ludności:

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo[1]naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc)
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Zalecane środki ostrożności W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.