Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Szczurowa

W poniedziałek, 25 marca na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Szczurowej spotkali się uczniowie, którzy będą reprezentować swoje szkoły w czasie trwania pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy. Podczas sesji zapadły pierwsze ważne decyzje. Młodzi radni nie tylko przyjęli zaświadczenia o wyborze oraz serdeczne gratulacje, przekazane przez Zbigniewa Moskala-Wójta Gminy Szczurowa, ale także wybrali ze swojego grona prezydium. 

Na zdjęciu wójt gminy Szczurowa zbigniew Moskal

Sesję otworzył i poprowadził Zbigniew Moskal - Wójt Gminy Szczurowa. Pierwszym punktem spotkania było wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy. Następnie każdy z nowych radnych złożył przyrzeczenie „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Gminy Szczurowa wykonywać godnie, rzetelnie i uczciwie. Pracować dla dobra młodzieży gminy Szczurowa.". Każdorazowe wypowiedzenie słów „ślubuję" było równoznaczne z objęciem mandatu radnego.

Na zdjeciu znajduje się Zbigniew Moskal oraz Łukasz Kozak wraz z uczniem szkoły w Strzelcach Wielkich

Kolejnym punktem sesji był wybór przewodniczącego rady. Na to stanowisko zgłosiło się 2 chętnych. W tajnym głosowaniu młodzi zadecydowali, że tę funkcję powierzą Izabeli Pochroń z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Była to pierwsza wiążąca decyzja młodej rady. Kolejnymi punktami były wybór zastępcy, którym została Lena Fita z Zespołu Szkół w Szczurowej, oaz sekretarza, którym została Adrianna Badzioch z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

ZBigniew Moskal wraz z przewodniczącą MRG - Izabelą Pochroń

Młodzieżowa Rada Gminy liczy 13 osób i składa się z przedstawicieli wszystkich szkół, funkcjonujących na terenie gminy Szczurowa. Celem działania rady jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie gminy, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców gminy, a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym. Kadencja pierwszej Młodzieżowej Rady Gminy potrwa dwa lata.

Grupowe zdjęcie młodzieżowych radnych