Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ponad 10 milionów złotych na rewitalzację szkół w Uściu Solnym i Strzelcach Wielkich!

Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal, przy udziale Wicewojewody Ryszarda Pagacza i Posła Piotra Saka, podpisał umowy na rewitalizację budynków Szkół Podstawowych w Uściu Solnym i Strzelcach Wielkich. Wartość tych inwestycji to ponad 10 milionów złotych!

Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym przejdzie gruntowną modernizację - zostaną ocieplone stropy, klasy zyskają zupełnie nowy wygląd, zostanie doprowadzona do nich woda użytkowa. W całym budynku będzie nowa instalacja elektryczna. Wykonana zostanie nowa instalacja centralnego ogrzewania i kotłownia z nowoczesnym kotłem gazowym. Budynek zostanie dostosowany do wymogów PPOŻ, a teren wokół niego będzie zagospodarowany - zostaną wykonane prace brukarskie, mała architektura, ogrodzenie, kanalizacja deszczowa. Obok budynku znajdzie się nowe boisko z nawierzchnią pouliretanową, a boisko trawiaste zostanie zmodernizowane. Rewitalizacja szkoły w Uściu Solnym pochłonie 7 638 000,00 zł.

Duże prace budowlane planowane są w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich. Wnętrze budynku - sale lekcyjne i korytarze - zostaną zmodernizowane. Do klas zostanie doprowadzona instalacja wody użytkowej, zostaną wyremontowane posadzki. Zmiany zajdą również na zewnątrz szkoły - przebudowany zostanie teren rekreacyjny, a budynek przejdzie głęboką modernizację energetyczną  (wymiana opraw oświetleniowych, termomodernizacja, panele PV, pompy ciepła). W sumie wartość tego zadania wynosi  2 388 931,89 zł.  Warto zaznaczyć, że w marcu rozpoczęła się inna inwestycja w tej placówce - budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z węzłem socjalnym oraz adaptację pomieszczeń na szatnię, stołówkę oraz bibliotekę. Łącznie więc gmina zainwestuje w Strzelecką szkołę ponad 4,7 mln zł.

Rewitalizacja obiektów oświatowych i kulturalnych to największe zadania inwestycyjne w naszej gminie od lat. W modernizację obiektów publicznych zainwestujemy kwotę znacznie przekraczającą 21,5 mln złotych. z czego 15 milionów to środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego, Polskiego Ładu oraz Programu Operacyjnego Dostępna Szkoła.

Wykonawcy inwestycji:

  • Szkoła Podstawowa Uście Solne:

MATEO Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo - Handlowe Józef Firmuga

  • Szkoła Podstawowa Strzelce Wielkie

Palej Jan Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany