Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Prawie 8 milionów złotych dla Gminy Szczurowa!

Prawie 8 milionów złotych trafi do Gminy Szczurowa w ramach Polskiego Ładu.

Prawie 8 milionów złotych trafi do Gminy Szczurowa w ramach Polskiego Ładu. Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na rewitalizację budynków szkół podstawowych oraz Gminnego Centrum Kultury wraz z Salą Tańca.


Gmina Szczurowa stawia na głęboką rewitalizację. Zaplanowane działania obejmują szeroko pojętą odmianę istotnych dla społeczeństw miejsc. Dzięki środkom z Polskiego Ładu pięć budynków użyteczności publicznej zostanie wyremontowanych i będzie służyć przez kolejne lata mieszkańcom Gminy Szczurowa. Rewitalizacja budynków szkolnych i Gminnego Centrum Kultury to wyczekiwane przez społeczność zadanie, dlatego bardzo cieszy mnie decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku. Pozyskane pieniądze pokryją 95% wartości inwestycji - zaznacza Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal.  

W Szkole Podstawowej w Szczurowej zostanie wyremontowana świetlica, stołówka, korytarze oraz szatnia, wykonana zostanie również klimatyzacja na małej sali gimnastycznej. W pomieszczeniach uczniowie będą mieli do dyspozycji nowe wyposażenie, a na terenie całego obiektu zostanie zamontowany monitoring. Nowy wygląd zyska również otoczenie szkoły: place z kostki brukowej, mała architektura, ogrodzenie. Zostanie wykonany drenaż, izolacja piwnic oraz fundamentów. W ramach zadania zaadaptowane będzie zaplecze sali sportowej.

Duże prace budowlane planowane są w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich. Wnętrze budynku zostanie odmalowane. Do klas zostanie doprowadzona instalacja wody użytkowej, zostaną wyremontowane posadzki. Zmiany zajdą również na zewnątrz szkoły - przebudowany zostanie teren rekreacyjny, a budynek przejdzie głęboką modernizację energetyczną  (wymiana opraw oświetleniowych, termomodernizacja, panele PV, kolektory słoneczne, pompy ciepła). Szkoła w Strzelcach zostanie dostosowana do osób z niepełnosprawnościami oraz do wymogów PPOŻ.

Wcześniej pozyskano 2 miliony złotych na budowę pełnowymiarowej Sali gimnastycznej wraz z węzłem socjalnym oraz adaptację pomieszczeń na szatnię, stołówkę oraz bibliotekę. Prace te będą rozpoczęte w 2022 r.


 

Zmiany nastąpią również w szkołach w Zaborowiu oraz Uściu Solnym. W Zaborowskiej szkole zostanie wymienione instalacje CO i elektryczna. Do pomieszczeń, które zyskają nowy wygląd, zostanie doprowadzona instalacja wody użytkowej. Stropy szkoły zostaną docieplone, a cały budynek będzie objęty nowym monitoringiem. Szkoła zostanie dostosowana do osób z niepełnosprawnościami oraz do wymogów PPOŻ.  Podobne pracę będą miały miejsce w Szkole Podstawowej w Uściu Solnym - zostaną ocieplone stropy, Do klas zostanie doprowadzona instalacja wody użytkowej, remont obejmie również instalację elektryczną. Wykonana zostanie nowa instalacja centralnego ogrzewania i kotłownia z nowoczesnym kotłem gazowym. Budynek zostanie dostosowany do wymogów PPOŻ, a teren wokół niego będzie zagospodarowany.

Diametralnie zmieni się Sala Tańca przy Gminnym Centrum Kultury. Obiekt, który swoim wyglądem przywraca w pamięci lata 80-te, zostanie gruntownie wyremontowany. Dzięki pozyskanym funduszom planowana jest wymiana dachu, docieplenie posadzek oraz stropu, przebudowane zostaną pomieszczenia oraz instalacja elektryczna, zamontowana klimatyzacja. Zmiany obejmą również zaplecze sali - kuchnie oraz sanitariaty. Sala Tańca po modernizacji będzie kolejną wizytówką Szczurowej. Duże zmiany zajdą również w budynku Centrum Kultury. Dotychczas niezagospodarowane poddasze zostanie wykończone, a nowe pomieszczenia pozwolą na poszerzenie działalności Gminnego Centrum Kultury. Cały obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

SALA TAŃCA - STAN OBECNY


 

SALA TAŃCA - WIZUALIZACJA PO REMONCIE


Chciałbym podziękować wszystkim parlamentarzystom z naszego okręgu za wsparcie naszego projektu. Szczególnie dziękuje Posłom - Józefie Szczurek-Żelazko, Annie Pieczarce, Norbertowi Kaczmarczykowi oraz Piotrowi Sakowi za skuteczną pomoc dla naszej gminy - podkreśla Wójt Zbigniew Moskal.  Dziękuje również Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku oraz Wojewodom Małopolskim - Panu Łukaszowi Kmicie i Panu Ryszardowi Pagaczowi za wsparcie i pomoc - dodaje Wójt Zbigniew Moskal.

Całość przedsięwzięcia szacuje się na kwotę znacznie przekraczającą 20 milionów złotych. Na tą kwotę będą składać się dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Polskiego Ładu i środków własnych gminy.
 

29.09 - czwartek

Koncert upamiętniający życie i twórczość Józefa Wybickiego