Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Raport o stanie Gminy Szczurowa za 2023 rok

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazał się "Raport o stanie Gminy Szczurowa za 2023 rok". Coroczny raport jest obszerną publikacją prezentującą naszą gminę i działalność władz w ciągu roku.

W Raporcie nie pokazujemy danych zawartych między innymi w: sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2023, czy w informacji o stanie mienia Gminy Szczurowa za rok 2023, gdyż informacje te stanowią nierozłączny element, na podstawie którego Rada Gminy Szczurowa podejmuje decyzję dotyczącą absolutorium za rok poprzedni.

Raport o stanie Gminy Szczurowa za 2023 rok został sporządzony na podstawie danych znajdujących się w Urzędzie Gminy Szczurowa oraz na podstawie przedłożonych informacji przez kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.

"Raport o stanie Gminy Szczurowa za 2023 rok" oraz informacje dotyczące debaty nad raportem można pobrać tutaj.