Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Remiza OSP KSRG Uście Solne będzie miała nowe ogrzewanie

Wójt Zbigniew Moskal wraz z prezesem OSP Uście Solne Janem Misiorowskim przekazali budynek wykonawcy, który zmodernizuje instalację grzewczą.

Wójt Zbigniew Moskal wraz z prezesem OSP Uście Solne Janem Misiorowskim przekazali budynek wykonawcy, który zmodernizuje instalację grzewczą.

 

Stary wysłużony piec węglowy zastąpi nowoczesny kocioł gazowy. Zostanie również założona nowa instalacja grzewcza z grzejnikami. Na potrzeby nowego kotła zostanie wykonana nowa instalacja gazowa. Wykonawcą zadania jest firma SANIBUD Spółka Z O.O.

Na to zadanie pozyskaliśmy środki z programu z WFOŚ


 

„Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Solnym” w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2021”, na które otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  w wysokości 11 175 zł

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 28 781 zł

29.09 - czwartek

Koncert upamiętniający życie i twórczość Józefa Wybickiego