Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Remizy w Uściu Solnym, Natkowie i Zamłyniu po remoncie

We wtorek, 4 czerwca miały miejsce odbiory techniczne trzech ważnych inwestycji na terenie Gminy Szczurowa. 

Zakończone zostały prace budowlane i modernizacyjne następujących obiektów:

  1. Remiza OSP Wola Przemykwska-Natków została rozbudowana o część bojową. Powiększono oraz zaadaptowano wnętrze budynku, a także zamontowano bramy garażowe. Koszt inwestycji wyniósł 249 319,70 złotych. 

  2. W remizie OSP Wola Przemykowska - Zamłynie wykonano m.in.: pionową izolację przeciwwodną i termiczną ścian fundamentowych, remont i uzupełnienie obróbek blacharskich na dachu oraz orynnowania, remont kominów wentylacyjnych, malowanie ścian i sufitu, wymianę stolarki wewnętrznej, oraz uzupełnienie instalacji wod-kan. ciśnieniowego w oknie. Wartość zadania wyniosła 67 591,93 zł. 

  3. W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Solnym zostały wykonane roboty wykończeniowe garaży, w tym: tynki i posadzki, instalacje elektryczne oraz C.O, montaż bram garażowych, montaż drzwi wewnętrznych oraz elewacja budynku. Wartość zadania to 372 244,47 złotych. 

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom remizy strażackie zostały dostosowane do aktualnych standardów bezpieczeństwa, co z pewnością poprawi warunki pracy strażaków oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.