Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Spotkanie w sprawie budowy kanalizacji w Rylowej

Urząd Gminy Szczurowa informuje, że dn. 12 maja 2022 roku o godz. 17:00 w remizie OSP Rylowa odbędzie się spotkanie informacyjne ws. budowy kanalizacji.

Prosimy o przybycie na spotkanie właścicieli lub zarządców nieruchomości położonych w miejscowości Rylowa. Prosimy o przybycie także właścicieli/zarządców nieruchomości położonych w przysiółku Podrylowie. W przedmiotowej sprawie można kontaktować się z Wydziałem Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym, tel. 14 632 09 47.

23.05 - poniedziałek

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym