Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Sprzęt sportowy dla Wiślan dzięki dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono dwie bramki piłkarskie, które zostały przekazane Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,Wiślanie” Wola Przemykowska.

Kwota pozyskanej dotacji to 5000 zł. Dziękujemy za wsparcie naszego wniosku posłom Piotrowi Sakowi oraz Norbertowi Kaczmarczykowi.

 

Realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok.