Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

W Szczurowej powstaje nowy plac zabaw

Rozpoczęto realizację umowy na Budowę obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach poprawy dostępności placu zabaw na dz. nr 953/7 w Szczurowej.

Plac budowy nowego placu zabaw

W ramach inwestycji przewidziano montaż urządzeń typu: plac zabaw integralny, głuchy telefon, huśtawka integracyjna, huśtawka wagowa, trampolina, tablica tyflograficzna.

Całkowity koszt inwestycji to 342 555,00 złotych. Zadanie jest w 80% dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna. 


Zadanie przyczyni się do poprawy jakości życia dzieci, w tym dzieci chorych i niepełnosprawnych zamieszkujących tereny Gminy Szczurowa poprzez stworzenie bezpiecznej, dostępnej przestrzeni zabawowej w formie placu zabaw.