Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zakończono remont drogi gminnej w centrum Szczurowej!

Zakończyły się roboty budowlane na drodze gminnej Szczurowa-Brzezinki-Wola Przemykowska 250531K w km od 0+000,00 d km 0+118,00 w miejscowości Szczurowa.


Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 118 mb jezdni, modernizację krawężników oraz wykonanie oznakowania.


To kolejna inwestycja na terenie Gminy Szczurowa, która została wykonana w ramach środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość inwestycji drogowej to koszt 271 677,54 złotych, w tym wartość środków zewnętrznych to kwota:144 801,00 złotych.

- Bardzo się cieszę, że kolejna droga w naszej gminie została gruntownie wyremontowana. Będzie komfortowa i co ważne bezpieczna. Remont drogi był konieczny, gdyż była mocno zniszczona. Dzisiaj droga jest szeroka, dobrze odwodniona i bezpieczna. Co istotne, po raz kolejny otrzymaliśmy duże dofinansowanie z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. To wsparcie finansowe jest niezwykle ważne, bowiem remonty dróg gminnych są bardzo kosztowne - podkreśla wójt Zbigniew Moskal.Wyremontowany oraz oznakowany odcinek drogi w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników.