Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zapraszamy do udziału w Konkursie “EKO - POSTAĆ Z BAJKI”

Wójt Gminy Szczurowa - Zbigniew Moskal zaprasza uczniów klas I-IV szkół z terenu Gminy Szczurowa do udziału w Konkursie “EKO POSTAĆ Z BAJKI”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ekologicznej POSTACI Z BAJKI z wykorzystaniem surowców wtórnych (np. papier, sznurek, drewno, plastikowe lub metalowe przedmioty podlegające recyklingowi), można zastosować materiały pomocnicze tj. klej, taśmę klejącą, farby jednak odpady wtórne powinny stanowić większą część wykonanej pracy. Maksymalna wysokość postaci to 30 cm. 

Prace należy składać w formie wykonanej figurki i załączników 1, 2 i 3 w opakowaniu z dopiskiem KONKURS „EKO – POSTAĆ Z BAJKI” do Urzędu Gminy Szczurowa pok. 22 i 23 do godz. 18:00 dnia 29.09.2023 r.  

REGULAMIN KONKURSU