Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zaproszenie na Gminny Turniej Piłki Halowej

Gmina Szczurowa oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej zapraszają na Gminny Turniej Piłki Halowej, który odbędzie się 15 stycznia 2023 r., o godz.13:00 na hali sportowej w Szczurowej.

ZGŁOSZENIA ORAZ OŚWIADCZENIA ZAWODNIKÓW

należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
w terminie od 29 grudnia 2022 r., do 10 stycznia 2023 r., do godz.14:00.

FORMA ZGŁOSZENIA:
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@gck-szczurowa.pl
lub osobiście w biurze organizatora.

W TURNIEJU MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ MAX. 8 DRUŻYN.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
>>REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI HALOWEJ GTPH 2023<<
>>ZGŁOSZENIE DRUŻYNY GTPH 2023<<
>>OŚWIADCZENIE NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA GTPH 2023<<
>>OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA GTPH 2023<<