Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zawiadomienie starosty brzeskiego

Starosta brzeski przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania gruntów, zawiadamia o prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w obrębie ewidencyjnym Strzelce Wielkie Gmina Szczurowa oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

W terminie: od 17.08.2022 do 25.08.2022

W Starostwie Powiatowym w Brzesku, II piętro, pokój 210.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące można uzyskać pod nr tel. (14) 66 319 83.