Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zawiadomienie XLV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Szczurowaw dniu 20 luty 2023 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 15a ust. 3 Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2018 roku /Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 roku, poz. 7484 ze zm./ zwołuję XLV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY SZCZUROWA na dzień 20 lutego 2023 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w sali Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szczurowa  i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szczurowa. 
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2023;

b)      zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczurowa;

c)      skargi na organ wykonawczy gminy.

4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Łukasz Kozak