Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) – podaje się, że w 2022 roku rozpatrzono 7 petycji, w tym: 2 petycje rozpatrywała Rada Gminy Szczurowa, 5 petycji rozpatrzył Wójt Gminy Szczurowa.