Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2022 roku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Zwrotu, poniesionych środków udziela się na podstawie:
•    faktur VAT zakupu oleju napędowego,
•    dokumentu wydanego przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
•    110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
•    40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą:
1- 31 października 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie tj. sierpniu (przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku).

W przypadku gruntów dzierżawionych, należy przygotować numery działek i ich powierzchnie oraz oświadczenie dzierżawcy, umowę dzierżawy (jeżeli była zawarta) lub pisemną zgodę właściciela gruntów.

Wzór wniosku do pobrania