Archiwalna Strona Urząd Gminy Szczurowa
Aktualności
data dodania: piątek, 11 lutego 2022 r.
Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1372 ze zm.) oraz   § 15a ust. 1 i 3   Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą  Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19  października 2018 roku /Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 roku, poz. 7484 ze zm./  ...
data dodania: wtorek, 08 lutego 2022 r.
NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SZCZUROWA W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2022r....
data dodania: wtorek, 08 lutego 2022 r.
Informujemy, iż dyżur pracownika ZUS w ramach programów „Rodzina 500+” i „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” będzie miał miejsce 24 lutego w godzinach 9:00-13:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej w pokoju numer 3....
data dodania: wtorek, 08 lutego 2022 r.
Nasz znak UG.I.6220.4.2021                                                                              Szczurowa 08.02.2022r OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 30 i  art. 33 – 36 oraz art. 56 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 poz. 247 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz.735 ze zm.)...
data dodania: wtorek, 08 lutego 2022 r.
Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się  z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla miejscowości Szczurowa i miejscowości Rylowa, gmina Szczurowa, powiat brzeski...
data dodania: wtorek, 08 lutego 2022 r.
Przeprowadzamy badanie pod nazwą Diagnoza uzależnień behawioralnych. Celem badania jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim uzależnień behawioralnych (uzależnień od czynności)...
data dodania: piątek, 04 lutego 2022 r.
Od stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca nowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz przejmuje wypłatę świadczenia 500+....
data dodania: piątek, 04 lutego 2022 r.
3 lutego, na dwa miesiące przed 105 urodzinami, zmarła Pani Aniela Słowik - najstarsza mieszkanka Gminy Szczurowa....
data dodania: czwartek, 03 lutego 2022 r.
Uprzejmie informujemy, że I i II opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 r. tj. za styczeń i luty zostaje w dotychczasowej wysokości wg. złożonej deklaracji. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne numery kont, które nie ulegają zmianie....
data dodania: środa, 02 lutego 2022 r.
Informacja o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szczurowa...
data dodania: wtorek, 01 lutego 2022 r.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wola Przemykowska...
data dodania: wtorek, 01 lutego 2022 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT....
data dodania: poniedziałek, 31 stycznia 2022 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego podaje do wiadomości publicznej, że ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Państwa w miejscowości Wrzępia....
data dodania: poniedziałek, 31 stycznia 2022 r.
W Sobotni wieczór, 29 stycznia, w GCKCiS wystąpiła Krakowska Orkistra Salonowa. Podczas Koncertu Karnawałowego licznie zgromadzona publiczność miała okazje wysłuchać arie operowe, czardasze czy walce i polki. Z Orkiestrą wystąpiła mieszkanka naszej Gminy Zuzanna Kuliszewska (sopran) oraz Piotr Karzełek (baryton)....
data dodania: piątek, 28 stycznia 2022 r.
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni. Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędności od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h. Wiatr zachodni i południowo-zachodni. Prognozuje się opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 cm....
data dodania: piątek, 28 stycznia 2022 r.
Zbigniew Moskal – Wójt Gminy Szczurowa wraz z Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej serdecznie zapraszają na Koncert Karnawałowy Krakowskiej Orkiestry Salonowej  w stylu wiedeńskim. 29 stycznia 2022r. /sobota/godz.18:00, Sala widowiskowa GCKCziS w Szczurowej. Wstęp wolny!...
data dodania: środa, 26 stycznia 2022 r.
Informacja Starosty Brzeskiego o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa Powiat Brzeski, Województwo Małopolskie, obejmującej m.in. obręby ewidencyjne: Niedzieliska, Rajsko oraz Rylowa....
Archiwalna Strona