Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja o wyniku przetargu - Szczurowa, 2722/7

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Urząd Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości informację, że I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 2722/7 o pow. 2,2807 ha położoną w miejscowości Szczurowa zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta.

 

Szczurowa, 25.09.2023 r.