Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

OSP, stowarzyszenia

OCHOTNICZE  STRAŻE  POŻARNE

Ochotnicze Straże Pożarne działają w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej, prawo o stowarzyszeniach oraz statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zarejestrowana jest w sądzie jako stowarzyszenie, posiada osobowość prawną i jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w myśl art.32.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej - ponosi gmina.
 
Na terenie gminy Szczurowa działa 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących miejscowościach:
 • OSP DĄBRÓWKA MORSKA
 • OSP DOŁĘGA
 • OSP GÓRKA
 • OSP KWIKÓW
 • OSP NIEDZIELISKA
 • OSP POJAWIE
 • OSP RAJSKO
 • OSP RYLOWA
 • OSP STRZELCE MAŁE
 • OSP STRZELCE WIELKIE
 • OSP SZCZUROWA
 • OSP UŚCIE SOLNE
 • OSP WOLA PRZEMYKOWSKA-NATKÓW
 • OSP WOLA PRZEMYKOWSKA-ZAMŁYNIE
 • OSP WRZĘPIA
 • OSP ZABORÓW

  Towarzystwa i Kluby Polonijne

W metropolii chicagowskiej mieszka około 950,000 Polaków/Amerykanów polskiego pochodzenia. W samym mieście Chicago mieszka około 212,000 - dane według ostatnich oficjalnych statystyk. Polonia chicagowska jest społecznością aktywną i dynamiczną. Szybko i pozytywnie zmienia się oblicze Polonii w ostatnim czasie i to pod każdym względem. Społeczność polonijna w Chicago jest zróżnicowana pod wieloma względami. Najczęściej jednak dzieli się ją na starą Polonię, największą liczebnie, emigrację powojenną oraz emigrację najnowszą z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Nowo przybyli są z reguły dobrze sytuowani i wykształceni.

Według ostatniego spisu ludności Census 2000, który odbył się w roku 2000 w metropolii chicagowskiej mieszkało 944,804 Polaków/Amerykanów polskiego pochodzenia, a w samym Chicago około 211,716. W 1975 roku przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców Chicago, z której wynikało, że liczba Amerykanów polskiego pochodzenia na terenie wielkiej metropolii chicagowskiej dochodziła do 700,000 osób. W 1982 roku spośród 262,000 osób, które uznawały swoje pochodzenie za polskie, 85,000 oświadczało, że mówi w domu po polsku. Wszystkie te statystyki są w przybliżeniu.

Więcej nt. historii Polonii w Chicago znajdziesz tutaj.
 
 
Towarzystwa i Kluby Polonijne w Chicago:
 • Towarzystwo Ratunkowe Szczurowa w Chicago      strona www     Facebook
 • Komitet Pomocy Gminie Szczurowa
 • Towarzystwo Ratunkowe Górka w Chicago
 • Towarzystwo Ratunkowe Kwików w Chicago
 • Towarzystwo Parafii Strzelce Wielkie w Chicago
 • Klub Dołężan w Chicago
 • Klub Zaborowian w Chicago
 • Klub Pojawian w Chicago 
 • Klub Niedzieliska w Chicago
 • Klub Wola Przemykowska w Chicago
 • Fundacja Parafii Strzelce Wielkie w Chicago