Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Rada Gminy Szczurowa

Harmonogram posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminy dostępny jest tutaj.

RADNI RADY GMINY SZCZUROWA
kadencji 2018 - 2023

Łukasz Kozak - Przewodniczący Rady Gminy

lkozak@rg.szczurowa.pl

Tomasz Dobosz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

tdobosz@rg.szczurowa.pl

Andrzej Fiołek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

af@rg.szczurowa.pl

 

Stanisław Hanek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

shanek@rg.szczurowa.pl

Zbigniew Szczecina - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

zszczecina@rg.szczurowa.pl

Kazimierz Wróbel - Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

kwrobel@rg.szczurowa.pl

Stanisław Burzawa - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

sburzawa@rg.szczurowa.pl

Mariusz Antosz - Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu

mantosz@rg.szczurowa.pl

Marcin Jawień

mjawien@rg.szczurowa.pl

Wojciech Klisiewicz

wklisiewicz@rg.szczurowa.pl

Marek Biernat

mbiernat@rg.szczurowa.pl

Sabina Mika

smika@rg.szczurowa.pl

Marek Pudełko

mpudelko@rg.szczurowa.pl

Piotr Świątek

pwiatek@rg.szczurowa.pl

Michał Wilk

mwilk@rg.szczurowa.pl