Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Strefa Aktywności Gospodarczej

Strefa Aktywności Gospodarczej w Szczurowej

Tworząc Strefę Aktywności Gospodarczej Gmina zagospodarowała grunty w bardzo dobrej lokalizacji, bezpośrednio przy wschodniej obwodnicy Szczurowej DW 768. Układ infrastrukturalny stworzonej strefy został oparty na założeniach jak najlepszej dostępności i funkcjonalności terenu, z uwzględnieniem następujących założeń:

  • wysokiego standardu wykonania i funkcjonalności infrastruktury, przy założeniu również zwiększenia powierzchni strefy,
  • zapewnieniu jak najlepszej dostępności strefy i jej działek oraz pełnej swobody komunikacyjnej

Obszar o pow. 20 ha w całości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Przeznaczenie umożliwia budowę obiektów usług komercyjnych oraz produkcyjnych. Teren SAG jest w pełni uzbrojony(woda, kanalizacja gaz, prąd). Przebiegające bezpośredni przez strefę napowietrzne linie średniego napięcia umożliwiają uzyskanie mocy przyłączeniowych rzędu 5 MW.    

Funkcjonująca Strefa Aktywności Gospodarczej stwarza najlepsze warunki do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw  na terenie gminy Szczurowa, powiatu brzeskiego czy subregionu Tarnowskiego.


Kontakt dla inwestorów:

Urząd Gminy Szczurowa: Ul. Lwowska , 32-820 Szczurowa

ug@szczurowa.pl

Wójt Zbigniew Moskal

Wójt@szczurowa.pl , Tel: 14 671 44 55Polska Strefa Inwestycji - poznaj szczegóły tutaj