Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Wójt Gminy Szczurowa

Zbigniew Moskal

Wójt Gminy Szczurowa

Kontakt:
tel. 14 671 44 55
e-mail: wojt@szczurowa.pl

Wójt przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków  w każdy  poniedziałek w godz. 8:00-10:00.

W pozostałe dni można umówić się na spotkanie z Wójtem Gminy Szczurowa poprzez rezerwację terminu w sekretariacie pod numerem telefonu 14 671 44 55