Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Kontakt

Urząd Gminy Szczurowa
ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa 
tel.: 14 671 44 55, 14 671 40 44;
fax.: 14 671 45 05

NIP: 869-11-86-401, REGON: 000548880
e-mail: ug@szczurowa.pl 
www: www.szczurowa.pl

ePuap:
Skrytka odbiorcza: /2q998wusp2/skrytka

eUrządhttp://eurzad.szczurowa.pl/EUrzad


Konto Bankowe:
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa
Nr rachunku: 74 8591 0007 0100 0000 0459 0001 (wpłaty podatków, opłat)

Nr rachunku: 47 8591 0007 0100 0000 0459 0002  (opłata za udostępnienie danych osobowych)