Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Kontakt

Urząd Gminy Szczurowa
ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa 
tel.: 14 671 44 55, 14 671 40 44;
fax.: 14 671 45 05

NIP: 869-11-86-401, REGON: 000548880
e-mail: ug@szczurowa.pl 
www: www.szczurowa.pl

ePuap:
Skrytka odbiorcza: /2q998wusp2/skrytka

eUrządhttp://eurzad.szczurowa.pl/EUrzad


Konto Bankowe:

Od dnia 01.07.2024r. zmianie ulegają numery rachunków bankowych na które należy dokonywać:

1). Wpłat za podatki - indywidualne konta podatnika

2). Opłat z tytułu gospodarowania odpadami -   indywidualne konta podatnika

3). Opłat z tytułu udostępnienia danych osobowych:

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Szczurowa   nr  59 85910007 0100 0900 0459 0606

4). Pozostałe opłaty stanowiące dochód budżetu Gminy: 

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Szczurowa   nr 74 85910007 0100 0000 0459 0001