Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Oświata

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczurowej
ul. Rynek 14, 32-820 Szczurowa
Dyrektor: Joanna Ozorka-Krawczyk
telefon: 14 671 46 22
e-mail: spszczurowa@wp.pl
www.spszczurowa.szkolna.net

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zaborowie
Zaborów 63, 32-821 Zaborów
Dyrektor: Mieczysław Chabura
telefon: 14 671 51 06 e-mail: pspzaborow@op.pl
www.spzaborow.szkolna.net
    
 

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Uściu Solnym - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego
Uście Solne 80a, 32-813 Uście Solne
Dyrektor: Agnieszka Słowik
telefon: 14 671 72 81
e-mail: zspusciesolne@gmail.com
www.zspusciesolne.szkolna.net
    
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Woli Przemykowskiej
Wola Przemykowska 102, 32-821 Zaborów
Dyrektor: Iwona Kalisz - Drewko
telefon: 14 671 53 02
e-mail: sekretariat@spwolaprzemykowska.pl
www.spwolaprzemykowska.pl
    
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 60, 32-822 Strzelce Wielkie
Dyrektor: Dorota Jaszczowska
telefon: 14 671 61 81
e-mail: dyrektor@pspstrzelcewielkie.pl
www.pspstrzelcewielkie.pl
    

Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach
Niedzieliska 111, 32-820 Szczurowa
Dyrektor: Katarzyna Mach
telefon: 14 671 47 58
e-mail: szpniedzieliska@op.pl
www.pspniedzieliska.edupage.org

 

 


 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

Komunalne Przedszkole Publiczne w Szczurowej
ul. Rynek 17a, 32-820 Szczurowa
Dyrektor: Marta Głąb
telefon: 14 671 4757
e-mail: sekretariat@kppszczurowa.pl
www.kppszczurowa.szkolnastrona.pl

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Uściu Solnym - Komunalne Przedszkole Publiczne
Uście Solne 80a, 32-813 Uście Solne
Dyrektor: Agnieszka Słowik
telefon: 14 671 72 81
e-mail: zspusciesolne@gmail.com
www.zspusciesolne.szkolna.net

 

Przedszkole Integracyjne w Strzelcach Małych
Strzelce Małe 90, 32-822 Strzelce Wielkie
Dyrektor: Urszula Polowiec
telefon:691 074 623
e-mail: przedszkole.strzelce.male@onet.pl
www.gzipistrzelcemale.szkolnastrona.pl

 


PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

Ochronka Zgromadzenia Sióstr Slużebniczek BDNP
Niepubliczne Przedszkole
Szczurowa, ul. Rynek 9
Dyrektor: s.  Beata Pałkowska
telefon: 14 671 46 94
      
Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP
Przedszkole Niepubliczne
Zaborów 104
Dyrektor: s. Agnieszka Niemiec
telefon: 14 671 51 15

 


ŻŁOBEK PUBLICZNY

Gminny Żłobek w Strzelcach Małych
Strzelce Małe 90, 32-822 Strzelce Wielkie
Dyrektor: Urszula Polowiec
telefon:691 074 623
e-mail: przedszkole.strzelce.male@onet.pl
www.gzipistrzelcemale.szkolnastrona.pl

 


PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W NIEDZIELISKACH

Niedzieliska 111, 32-820 Szczurowa
Kierownik: Michał Winczura

e-mail: pwd@szczurowa.pl
www.pwdniedzieliska.naszaplacowka.pl