Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Charakterystyka gminy

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Szczurowa położona jest w północnej części powiatu Brzeskiego oraz północno-wschodniej części województwa Małopolskiego. Na terenie gminy krzyżują się dwie strategiczne drogi wojewódzkie - nr  964  i nr 768. Szczurowa to atrakcyjny teren zarówno dla inwestorów - Strefa Aktywności Gospodarczej, dogodne położenie, jak i dla osób prywatnych - atrakcyjne tereny mieszkaniowe, rozwinięta sieć szkół i przedszkoli, żłobek, obiekty sportowo-rekreacyjne.

Szczurowa od kilku lat stawia na rozwój gospodarczy.  Przy drodze wojewódzkiej nr 768 powstała Strefa Aktywności Gospodarczej, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym samorząd skutecznie przeprowadza rewitalizację zarówno centrum gminy - sołectwa Szczurowa - jak i pozostałych 20 sołectw wchodzących w skład gminy.

Gmina położona jest w malowniczym zakolu Wisły i Raby. Jest to idealne miejsce dla turystów. Na rowerzystów czekają liczne ścieżki i trasy rowerowe, w tym VeloRaba i Wiślana Trasa Rowerowa. Dzięki ciągłemu rozwojowi turystycznemu na rowerzystów czekają miejsca postojowe oraz Miejsca Obsługi Rowerzystów. Na nadwiślańskim terenie gminy znajduje się wiele zabytkowych obiektów i pomników historii. W centrum Szczurowej położony jest zespół dworsko-parkowy. Pośrodku parku stoi piękny, odrestaurowany Pałac Kępińskich. W Dołędze można odwiedzić dwór z połowy XIX wieku, w którym znajduje się filia Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Do cennych zabytków ziemi szczurowskiej należy zaliczyć liczne obiekty sakralne, m. in. neogotycki kościół parafialny w Szczurowej, drewniany kościół pw. św. Sebastiana w Strzelcach Wielkich, czy liczne cmentarze wojenne oraz wiele pięknych przydrożnych krzyży i kapliczek.

Na terenie gminy działają liczne organizacje i stowarzyszenia - 16 jednostek ochotniczych straży pożarnych, ludowe i uczniowskiej kluby sportowe, liczne Koła Gospodyń Wiejskich, młodzieżowe grupy inicjatywne. Mieszkańcy kultywują bogate dziedzictwo folkloru w zespołach regionalnych, kapelach ludowych oraz licznych zespołach folklorystycznych. Na terenie gminy aktywnie działają również orkiestry dęte.

Mieszkańcy gminy Szczurowa mają do dyspozycji dla swoich dzieci przedszkola, szkoły podstawowe oraz placówkę wsparcia dziennego. W 2021 roku w gminie powstał pierwszy publiczny żłobek wraz z przedszkolem integracyjnym. W Szczurowej działa również Zespół Szkół Ponadpodstawowych.  Mieszkańcy mogą również korzystać z rozwiniętej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Na terenie gminy jest kilka kompleksów sportowych z boiskami o sztucznej nawierzchni, dwie hale sportowe, boiska sportowe z naturalną nawierzchnią, liczbę place zabaw i siłownie zewnętrzne. Gminne Centrum Kultury organizuje liczne wydarzenia kulturalne dla mieszkańców.