Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Wydziały Urzędu Gminy

Urząd Gminy Szczurowa

Urząd Gminy Szczurowa
ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
tel.: 14 671 44 55, 14 671 40 44;
NIP: 869-11-86-401, REGON: 000548880
e-mail: ug@szczurowa.pl

Wykaz telefonów do poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy Szczurowa

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO NR POKOJU KONTAKT
Zbigniew Moskal Wójt Gminy 002 14 632 09 14
Halina Święch Zastępca Wójta 003 14 632 09 49
Jolanta Serwa Sekretarz 208 14 632 09 51
Urszula Sobol Skarbnik 204 14 632 09 75

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

IMIĘ I NAZWISKO

NR POKOJU KONTAKT

Jolanta Serwa - Kierownik Wydziału

208

14 632 09 51

Maria Kądziołka

014

14 671 40 44

Marcin Ormiański

208

14 632 09 52

Bogumiła Dziąćko

013

14 632 09 38

Krzysztof Solak

209

14 632 09 40

Arkadiusz Sternowski

209

14 632 09 36

Gabriela Sajdak

012

14 632 09 01

Edyta Cieśla

110

14 671 47 69

Anna Prokop Mizińska - Zastępca kierownika USC

111

14 632 09 34

 


 

WYDZIAŁ INWESTYCJI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM

IMIĘ I NAZWISKO NR POKOJU KONTAKT

Teresa Sznajder - Kierownik Wydziału

103

14 671 47 63

Patrycja Świerad

107

14 632 09 48

Michał Czesak

113

14 632 09 32

Maciej Pasierb

101

14 632 09 28

Joanna Kuryło

102

14 632 09 47

Stanisława Giza

102

14 632 09 37

Katarzyna Rudnik

102

14 632 09 04

Aleksandra Budzioch

108

14 632 09 16

Beata Czesak-Klich

105

14 632 09 97

Krzysztof Brzeziński

101

14 632 09 41

Elżbieta Wójcik

106

14 632 09 19

Marta Gzyl

115

14 632 09 42

Anna Duś  105  14 671 43 84

Joanna Habura

108

14 671 40 98

Jadwiga Gargul

 

14 632 09 82


WYDZIAŁ BUDŻETU I PODATKÓW

IMIĘ I NAZWISKO

NR POKOJU KONTAKT

Urszula Sobol - Kierownik Wydziału

204

14 671 09 75

Anna Mazur

205

14 632 09 72

Ewa Marek

206

14 632 09 10

Agnieszka Piwowarczyk

206

14 632 01 13

Agnieszka Pięta

203

14 632 09 18

Piotr Madej

005

14 632 09 73

Zofia Zając

006

14 632 09  78

Halina Skalska

007

14 632 09 74

Beata Rogóż

007

14 632 09 64

Lidia Krzyściak

 

14 632 09 83


ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

IMIĘ I NAZWISKO NR POKOJU KONTAKT

Elżbieta Gądek -Kierownik

211

14 671 09 39

Agnieszka Sęk

211

 

Anna Święch

201

14 632 09 54

Joanna Bęczyńska

201

14 632 09 54

Paulina Zając

211

14 632 09 07


GMINNE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU

Imię i nazwisko kontakt
Bogusława Daniel-Zieja - Dyrektor 14 671 09 39
Agnieszka Banaś - księgowość 14 671 40 50
Arkadiusz Wąs 14 632 09 61
Teresa Klamka - Kierownik Biblioteki 14 671 44 46

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Imię i nazwisko kontakt
Barbara Domagała - Kierownik 14 632 09 70
Monika Gajos 14 632 09 92
Aneta Słowik 14 632 09 93
Monika Młynarczyk 14 632 09 94
500 plus 14 632 09 71

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Imię i nazwisko kontakt
Władysław Mądrzyk - Kierownik  14 632 09 96
Biuro 14 671 47 81

Ośrodek zdrowia - SP ZOZ w Szczurowej

Imię i nazwisko kontakt
Bogusława Daniel-Zieja  - Kierownik 14 632 09 79
Lucyna Fela - księgowość 14 632 09 79
Rejestracja 14 671 31 31
Rehabilitacja 14 632 09 87