Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Wydziały Urzędu Gminy

Urząd Gminy Szczurowa

Urząd Gminy Szczurowa
ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
tel.: 14 671 44 55, 14 671 40 44;
NIP: 869-11-86-401, REGON: 000548880
e-mail: ug@szczurowa.pl

Wykaz telefonów do poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy Szczurowa

Imię i nazwisko stanowisko nr pokoju kontakt
Zbigniew Moskal Wójt Gminy 7 14 632 09 14
Halina Święch Zastępca Wójta 5 14 632 09 49
Maria Kądziołka Sekretarz 9 14 671 40 44
Urszula Sobol Skarbnik 42 14 632 09 75

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

Imię i nazwisko nr pokoju kontakt
Maria Kądziołka - kierownik wydziału 9 14 671 40 44
Jolanta Serwa 51 14 632 09 51
Marcin Ormiański 51 14 632 09 52
Bogumiła Dziąćko 10 14 632 09 38
Krzysztof Solak 50 14 632 09 40
Arkadiusz Sternowski 50 14 632 09 01
Edyta Cieśla 33 14 671 47 69
Robert Śpiewak - kierownik USC 34 14 632 09 34
Anna Prokop-Mizińska 33 14 632 09 15

WYDZIAŁ INWESTYCJI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM

Imię i nazwisko nr pokoju kontakt
Teresa Sznajder - kierownik wydziału 24 14 671 47 63
Patrycja Świerad 25 14 632 09 48
Michał Czesak 28 14 632 09 32
Maciej Pasierb 26 14 632 09 28
Joanna Kuryło 25 14 632 09 47
Stanisława Giza 25 14 632 09 37
Krystyna Gibała 20 14 632 09 33
Karolina Kozłowska 20 14 632 09 04
Anna Gaca 22 14 632 09 16
Beata Czesak-Klich 22 14 632 09 97
Krzysztof Brzeziński 26 14 632 09 41
Maria Kania 23 14 632 09 98
Elżbieta Wójcik 23 14 632 09 19
Marta Gzyl 27 14 632 09 42
Rolnictwo 20 14 671 43 84

ODPADY

Jadwiga Gargul 14 632 09 82
Lidia Krzyściak 14 632 09 83

WYDZIAŁ BUDŻETU I PODATKÓW

Imię i nazwisko nr pokoju kontakt
Urszula Sobol - kierownik wydziału 42 14 671 09 75
Anna Mazur 41 14 632 09 72
Ewa Marek 40 14 632 09 10
Agnieszka Piwowarczyk 40 14 632 01 13
Agnieszka Pięta 43 14 632 09 18
Piotr Madej 4 14 632 09 73
Zofia Zając 4 14 632 09  78
Halina Skalska 1 14 632 09 74
Beata Rogóż 1 14 632 09 64

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Imię i nazwisko nr pokoju kontakt
Elżbieta Gądek - kierownik 45 14 671 09 39
Agnieszka Sęk 46  
Anna Święch 45 14 632 09 54
Joanna Bęczyńska 45 14 632 09 54
Paulina Zając 46 14 632 09 07
Maria Baran 46 14 632 09 77
Dorota Jarosz 46 14 632 09 53

GMINNE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU

Imię i nazwisko kontakt
Bogusława Daniel-Zieja - P.O. Dyrektor 14 671 09 39
Agnieszka Banaś - księgowość 14 671 40 50
Arkadiusz Wąs 14 632 09 61
Teresa Klamka - kierownik biblioteki 14 671 44 46

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Imię i nazwisko kontakt
Barbara Domagała - Kierownik 14 632 09 70
Czesława Cieśla 14 632 09 21
Monika Gajos 14 632 09 92
Aneta Słowik 14 632 09 93
Monika Młynarczyk 14 632 09 94
500 plus 14 632 09 71

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Imię i nazwisko kontakt
Władysław Mądrzyk - kierownik zakładu 14 632 09 96
Biuro 14 671 47 81

Ośrodek zdrowia - SP ZOZ w Szczurowej

Imię i nazwisko kontakt
Bogusława Daniel-Zieja  - Kierownik 14 632 09 79
Lucyna Fela - księgowość 14 632 09 79
Rejestracja 14 671 31 31
Rehabilitacja 14 632 09 87