Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Jednostki organizacyjne

Gminne Jednostki Organizacyjne

Urząd Gminy Szczurowa

ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 tel.: 14 671 44 55, fax.: 14 671 45 05
 NIP: 869-11-86-401, REGON: 000548880
 e-mail: ug@szczurowa.pl

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
 Kierownik: Elżbieta Gądek
(pok. 41, II piętro)
 ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 tel. 14 632 09 39 wew. 139
 e-mail: zosip@szczurowa.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Kierownik:  Barbara Domagała
 ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa
 tel. 14 671 31 20
www.gops.szczurowa.pl
 e-mail: gops@szczurowa.pl
 budynek (I piętro)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 Kierownik: Władysław Mądrzyk
 ul. Rynek 3C, 32-820 Szczurowa
 tel. 14 671 47 81
 e-mail: zgkim@szczurowa.pl


Gminne Osoby Prawne:

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu
 Dyrektor: Bogusława Daniel-Zieja
 ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa
 tel. 14 671 40 50
 e-mail: biuro@gck-szczurowa.pl
 strona: www.gck-szczurowa.pl

Ośrodek Zdrowia w Szczurowej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (parter)
 Kierownik: Bogusława Daniel - Zieja
 ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa
 tel. 14 671 41 88
 e-mail: spzoz@szczurowa.pl
 strona: www.spzoz-szczurowa.pl