Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych

 

Nasz znak:UG.II.6151.4.2023                                                    Szczurowa, dnia 24.10.2023 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.  42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2023 r., poz. 1082)

Wójt Gminy Szczurowa

podaje do publicznej wiadomości,

 

Informację przedłożoną przez Koło Łowieckie „BÓR” w Brzesku dotyczącą terminu polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 w obwodzie łowieckim:

  • Nr 131 obejmujący część miejscowości: Zaborów, Pojawie, Szczurowa, Dołęga, Rylowa które planowane są w następujących terminach tj.: 12.11.2023 r., 19.11.2023 r., 25.11.2023., 02.12.2023 r., 09.12.2023 r., 17.12.2023 r., 31.12.2023r.. 06.01.2024 r., 14.01.2024 r. Załącznik polowań na sezon 2023/2024 – zawierający pełne dane dotyczące polowań zbiorowych i indywidualnych  Koła Łowieckiego „BÓR” Brzesko.

 

HARMONOGRAM POLOWAŃ