Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie dot. wykazu lokali stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w najem

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 344) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości wykaz  lokali stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w najem

Lp.

oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. lokalu oddana w najem w m2

opis lokalu

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania

wysokość opłat z tytułu najmu

termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji 

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem

1.

Lokal usytuowany na działce o

 nr ew. 953/10

Księga Wieczysta TR1B/00085153/5, miejscowość Szczurowa

 

17,54 m2

 

Lokal użytkowy położony w północno-zachodniej części budynku gospodarczego, zlokalizowanym w miejscowości Szczurowa + część wspólna obejmująca pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie socjalne, kuchnię i WC

lokal użytkowy

 

zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego S34U tereny usługowe (usług wielobranżowych)

Zgodnie z zapisami w umowie (umowa na okres 3 lat)

Czynsz miesięczny –287,00 zł netto

 

Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie  obowiązującymi przepisami ustawy o podatków od towarów i usług.

Do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, waloryzacja w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS

oddanie w najem na okres 3 lat

2.

Lokal usytuowany na działce o

 nr ew. 953/10

Księga Wieczysta TR1B//00085153/5, miejscowość Szczurowa

15,82 m2

Lokal użytkowy położony w północni-zachodniej części budynku gospodarczego, zlokalizowanym w miejscowości Szczurowa + część wspólna obejmująca pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie socjalne, kuchnię i WC

lokal użytkowy

 

zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego S34U tereny usługowe (usług wielobranżowych)

Zgodnie z zapisami w umowie (umowa na okres 3 lat)

Czynsz miesięczny –259,00 zł netto

 

Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie  obowiązującymi przepisami ustawy o podatków od towarów i usług.

Do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, waloryzacja w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS

oddanie w najem na okres 3 lat

 

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 23, I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa, 29.03.2023 r.